Поняття вимірення


Поняття вимірення


Виміром називається процедура, за допомогою якої об'єкти вимірювання, що розглядаються як носії певних співвідношень, відображаються в деякій математичній системі відповідними відносинами між її елементами.

В якості об'єктів вимірювання можуть виступати люди, виробничі колективи, умови праці та побуту і т. д. У відносини, які моделюються при вимірюванні, об'єкти вступають як носії певних соціальних характеристик.

Соціологічне вимірювання — це процедура, за допомогою якої якісні ознаки соціального явища чи об’єкта, що вивчається, порівнюють з певним еталоном і отримують числовий вираз у певному масштабі.

Еталоном виміру є шкала, яку створює сам соціолог у процесі дослідження.

Шкала — це інструмент для виміру оцінок соціологічної інформації, що збирається в процесі аналізу документів, спостереження, опитування.

 

 


Елементарні поняття статистики


Ряди розподілу. Результат угруповання одиниць спостереження за будь-якою ознакою називається статистичним рядом.

Згруповані дані. Як правило, для подальшої статистичної обробки даних окремі значення ознак об'єднуються в групи (інтервали). У цьому випадку частоти співвідносять вже не з кожним окремим значенням ознаки, як це робилося в рядах розподілу, а з рядом значень, що потрапляють в певний інтервал.

Статистичні таблиці. Передбачені програмою дослідження і методикою обробки групування об'єктів по кожній з ознак є основою статистичних таблиць, які узагальнюють вихідні дані. За таких таблиць встановлюються, вимірюються й аналізуються зв'язки між ознаками досліджуваної сукупності об'єктів.

Добре сконструйована таблиця дозволяє досліднику більш чітко представити і описати зміст і сутність досліджуваного явища.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4271
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 24
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України
  • Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
Наші партнери
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?