Поняття вимірення


Поняття вимірення


Виміром називається процедура, за допомогою якої об'єкти вимірювання, що розглядаються як носії певних співвідношень, відображаються в деякій математичній системі відповідними відносинами між її елементами.

В якості об'єктів вимірювання можуть виступати люди, виробничі колективи, умови праці та побуту і т. д. У відносини, які моделюються при вимірюванні, об'єкти вступають як носії певних соціальних характеристик.

Соціологічне вимірювання — це процедура, за допомогою якої якісні ознаки соціального явища чи об’єкта, що вивчається, порівнюють з певним еталоном і отримують числовий вираз у певному масштабі.

Еталоном виміру є шкала, яку створює сам соціолог у процесі дослідження.

Шкала — це інструмент для виміру оцінок соціологічної інформації, що збирається в процесі аналізу документів, спостереження, опитування.

 

 


Елементарні поняття статистики


Ряди розподілу. Результат угруповання одиниць спостереження за будь-якою ознакою називається статистичним рядом.

Згруповані дані. Як правило, для подальшої статистичної обробки даних окремі значення ознак об'єднуються в групи (інтервали). У цьому випадку частоти співвідносять вже не з кожним окремим значенням ознаки, як це робилося в рядах розподілу, а з рядом значень, що потрапляють в певний інтервал.

Статистичні таблиці. Передбачені програмою дослідження і методикою обробки групування об'єктів по кожній з ознак є основою статистичних таблиць, які узагальнюють вихідні дані. За таких таблиць встановлюються, вимірюються й аналізуються зв'язки між ознаками досліджуваної сукупності об'єктів.

Добре сконструйована таблиця дозволяє досліднику більш чітко представити і описати зміст і сутність досліджуваного явища.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
1  
Користувачів 21
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?