Пошук по сайту

Статистичні взаємозв’язки та їх аналіз


Статистичні взаємозв’язки та їх аналіз


Розрізняють два види залежностей: функціональні (прикладом яких можуть служити закони Ньютона в класичній фізиці) і статистичні. Закономірності масових громадських явищ складаються під впливом безлічі причин, які діють одночасно і взаємопов'язано.

Вивчення такого роду закономірностей в статистиці і називається завданням статистичної залежності. У цій задачі корисно розрізняти два аспекти: вивчення взаємозалежності декількох величин та вивчення залежності однієї або більшої кількості величин від інших. В основному перший аспект пов'язаний з теорією кореляції (кореляційний аналіз), другий - з теорією регресії (регресійний аналіз).

В основі регресійного аналізу статистичної залежності ряду ознак лежить уявлення про форму, напрямку і щільності взаємозв'язку.

 

 


Україна – сучасні технологічні інновації в емпіричних дослідженнях


За останнє десятиліття відбувся суттєвий стрибок у технічному забезпеченні роботи соціолога.

Швидке просування в наше життя персональних комп'ютерів і заснованих на їх використанні технологій докорінно змінило можливості і стиль роботи дослідника.

Перше і головне достоїнство їх у тому, що вони - справді «персональний» інструмент в руках людини на зразок ручки, калькулятора. Вони дозволяють, не звертаючись до програмістів та інших фахівців, самостійно і ефективно виконувати складні роботи.

Програмне забезпечення - друга невід'ємна частина цих інновацій. Розвинуте програмне забезпечення також дозволяє вирішити велику частину стандартних завдань.

І нарешті, відносно невисока вартість робить всі ці технологічні нововведення доступними для невеликих дослідних груп, змінюючи організаційні принципи самої дослідницької роботи.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
4  
Користувачів 597
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?