Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії

Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії

1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії 2. Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи 3. Зміст та структура постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи 4. Проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування 5. Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи
Учет труда и ЗП . Учет наличного денежного обращения. Учет безналичных расчетов

Учет труда и ЗП . Учет наличного денежного обращения. Учет безналичных расчетов

1. Учет выплаченной и депонированной ЗП и пособия по временной нетрудоспособности 2. Порядок ведения кассовых операций 3. Обязанности кассира по приему, выдаче денег, их сохранению и контроля за оформлением кассовых документов 4. Порядок ведения кассовой книги и хранения денег. Контроль за соблюдением кассовой дисциплины 5. Формы безналичных расчетов в хозяйственном обороте страны и их документальное оформление 6. Понятие и классификация дебиторской задолженности
Порядок начисления ЗП и пособия по временной нетрудоспособности

Порядок начисления ЗП и пособия по временной нетрудоспособности

Порядок начисления ЗП и пособия по временной нетрудоспособности (корреспондирующие счета и перечень типовых документов)
Учет поступления производственных запасов на склад

Учет поступления производственных запасов на склад

1. Учет поступления производственных запасов на склад 2. Порядок отпуска и списания производственных запасов на производство 3. Характеристика малоценных и быстроизнашивающихся предметов и особенности их учета 4. Отличие малоценных и быстроизнашивающихся предметов от малоценных необоротных материальных активов
Синтетический и аналитический учет производственных запасов

Синтетический и аналитический учет производственных запасов

1. Понятие и структура запасов 2. Синтетический и аналитический учет производственных запасов
Понятие основных средств; понятия объекта основных средств; структура основных средств

Понятие основных средств; понятия объекта основных средств; структура основных средств

Понятие основных средств; понятия объекта основных средств; структура основных средств
Характеристика счетов бухгалтерского учета (за планом счетов)

Характеристика счетов бухгалтерского учета (за планом счетов)

1. Характеристика счетов класса 1, их содержание, назначение и порядок отражения хозяйственных операций 2. Характеристика счетов класса 2, их содержание, назначение и порядок отражения хозяйственных операций 3. Характеристика счетов класса 3, их содержание, назначение и порядок отражения хозяйственных операций 4. Характеристика счетов класса 4-6, их содержание, назначение и порядок отражения хозяйственных операций 5. Характеристика счетов класса 7, их содержание, назначение и порядок отражения
Обязанности главного бухгалтера по ведению бухгалтерского учета и представлению финансовой отчетности

Обязанности главного бухгалтера по ведению бухгалтерского учета и представлению финансовой отчетности

1. Обязанности главного бухгалтера по ведению бухгалтерского учета и представлению финансовой отчетности 2. Характеристика журнально-ордерной формы ведения БУ и порядок отражения хозяйственных операций. Регистры бухгалтерского учета 3. Финансовая отчетность по законодательству Украины. Цель и качественные характеристики фин. отчетности. Раскрытие информации в ФО 4. Способы исправления ошибочных записей в бухгалтерских регистрах и аналитическом
Правовые основы организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Правовые основы организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности

1. Цель и основные принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности 2. Понятие, предмет бухгалтерского учета, его методы 3. Государственное регулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности 4. Правовые основы организации и ведения бухгалтерского учета
Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 11
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
На якому ти курсі ?