Прогалини в праві та юридичні колізії: поняття та шляхи їх усунення


5. Прогалини в праві та юридичні колізії: поняття та шляхи їх усунення


У практичній діяльності щодо застосування норм права іно­ді виникає ситуація, коли спірні відносини мають правовий хара­ктер, входять до сфери правового регулювання, але не передба­чені конкретною нормою права. Така ситуація характеризується тим, що суб’єкт застосування норм права виявив прогалину в за­конодавстві.

Прогалина в законодавстві являє собою відсутність конкре­тної норми, яка необхідна для регламентації відносин, що вхо­дять до сфери правового регулювання. Вони існують в основному тому, що:

1) з’являються нові суспільні відносини, які в момент прийняття закону не існували і не могли бути враховані законодавцем;

2) існують недоліки розробки тих чи інших законів.

Види прогалин:

1) початкові (коли законодавець не врахував ті чи інші від­носини, які мали б бути врегульовані законом);

2) подальші (коли прогалини виявляються вже в процесі правового регулювання, процесі застосування норм права);

3) реальні (коли прогалини у законодавстві дійсно мають місце);

4) уявні (коли висловлюється думка щодо існування наче б прогалин, але насправді ситуація взагалі знаходиться поза право­вим полем).

Виділяють ще й такі види прогалин як: повні та часткові, подоланні та неподоланні, навмисні (В.В.Лазарєв).

Ідеальним способом усунення прогалин у законодавстві є прийняття уповноваженим органом нормативно-правового акту, закріпляючого норму або групу норм, яких не вистачає. Однак швидке усунення таким способом прогалин не завжди є можли­вим, оскільки пов’язано з процесом правотворчості. А суб’єкт за­стосування норм права зобов’язаний винести рішення щодо кон­кретної справи незалежно від наявності або відсутності відповід­ної норми в законодавстві. Спочатку, орган, який застосовує но­рми права повинен визначати місце ситуації, що розглядається у системі суспільних відносин. У тому випадку, якщо дані суспіль­ні відносини знаходяться у сфері правового регулювання – справа повинна бути вирішена. Для цього використовують інститут ана­логій, який означає схожість життєвих ситуацій і правових норм. Існує два оперативних метода подання прогалин – це викорис­тання аналогії закону і аналогії права.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4286
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 15
Наші партнери
Оновлення new
  • Вступна кампанія в серпні: основні дати, які варто знати
  • В цьому місяці вступна кампанія для абітурієнтів підходить до фіналу. Ті, хто прагнуть вступити на спеціаліста на базі 11 і 9 класів до середини
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?