Романо-німецька правова сім'я і її особливості


4. Романо-німецька правова сім'я і її особливості


Серед ознак романо-германської правової сім’ї можна виділити наступні:

  • єдина ієрархічно побудована система форм права, в якій домінуюче місце займають нормативно-правових актів (законодавство);
  • головна роль у формуванні права приділяється законодавцю, який створює загальні юридичні правила поведінки; особа, яка застосовує норми права (суддя, адміністративні органи тощо) повинна лише точно реалізувати ці загальні норми в конкретних правозастосовних актах;
  • маються писані конституції, що мають вищу юридичну силу;
  • високий рівень нормативних узагальнень досягається за допомогою кодифікованих нормативних актів;
  • вагоме положення займають підзаконні нормативні акти (регламенти, інструкції, циркуляри й таке інше);
  • розподіл системи права на публічне та приватне, а також на галузі;
  • правовий звичай і юридичний прецедент виступають у якості допоміжних, додаткових форм права;
  • на першому місці знаходяться не обов’язки, а права людини та громадянина;
  • особливе значення має юридична доктрина, яка розробила і розробляє в університетах основні принципи (теорію) побудови даної правової сім’ї.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4290
0  
Всього коментарів 2
1  
Користувачів 45
Наші партнери
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?