Пошук по сайту

Предмет лобістської діяльності


Предмет лобістської діяльності


Предметом лобізму є певна мета, якої намагаються досягти суб’єкти лобізму здійснюючи вплив на об’єкти лобізму. Зустрічаються різні класифікації предмета лобізму. Згідно з однією з них є три основні предмети, які лобіюються в органах влади: ресурс (коли здійснюються дії для того, щоб отримати в свою користь певний ресурс), проблема (коли здійснюються дії з вирішення проблемної ситуації), позиція (робляться певні дії для того, щоб одержати деякий статус, зайняти монопольну позицію і т.п.).

Предмет лобізму - спектр цілей, які ставлять суб'єкти лобізму, при чиненні тиску на орган державної влади.

Предмет лобізму - це та мета, заради якої здійснюється лобістський тиск, проводиться лобістська кампанія.

Предмет лобізму безпосередньо пов'язаний з тим органом державної влади (об'єктом лобізму), на який спрямована лобістський тиск. Перелічимо основні предмети лобіювання в залежності від гілки державної влади.

Президент і його адміністрація: гіпертрофована роль президента і його адміністрації дозволяє вирішувати через даний орган державної влади практично будь-які питання, пов'язані з лобістським процесом в країні.

Виконавча гілка влади: отримання бюджетних коштів, державні замовлення, отримання різних фінансових преференцій (пільг в оподаткуванні, в акцизних, митних та інших платежах), вплив на бюджетну і тарифну політику держави, отримання квот, ліцензій, можливість придбання акцій підприємств, що приватизуються та іншої власності та багато іншого.

Законодавча гілка влади: лобіювання з метою прийняття та / або зміни законодавства, лобіювання з метою більш повної участі афілійованих з лобістом структур (виборчий округ, галузь, конкретний об'єкт) в федеральному або інших бюджетах, лобіювання з метою використання формальних або неформальних політичних ресурсів законодавчої гілки влади.

Судова гілка влади: лобіювання з метою винесення вигідного для лобіста вироку і рішення.

Інші органи державної влади (Центральний банк, Рахункова палата, Генеральна прокуратура, Центральна виборча комісія). У кожному з виділених інститутів влади лобісти мають свій унікальний, яскраво виражений інтерес. Розберемо предмет лобізму в даній категорії докладніше.

Центральний банк: отримання ліцензій, протидія відкликання ліцензії, включення в систему страхування внесків, проведення контрольованих перевірок, своєчасне отримання пільгових кредитів та ін.

Рахункова палата: проведення контрольованих перевірок.

Генеральна прокуратура: порушення / припинення кримінальних справ.

Центральна виборча комісія: супровід виборчої кампанії кандидата на виборах.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
3  
Користувачів 607
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?