Пошук по сайту

Суб’єкти прийняття політичного рішення


Суб’єкти прийняття політичного рішення


Суб'єктами прийняття політичних рішень виступають безпосередньо індивіди, громадяни, члени громадських організацій або їх представники у виборних органах державної влади, політичних, професійних та інших громадських організаціях, до компетенції яких відповідно до конституції або статуту входять вироблення і прийняття політичних рішень.

На різних етапах процесу підготовки і прийняття рішень можуть бути задіяні різні соціальні суб'єкти. Так, на етапі виявлення проблеми можуть заявити про свої інтереси найширші верстви населення, політичні партії в цілому та громадські організації за інтересами. На етапі формулювання й аналізу проблем політичного життя, що не залишають байдужими найрізноманітніші соціальні шари, на перший план виходять політичні партії, громадські організації, експерти, представники державної влади. На етапі безпосереднього прийняття рішень в дію вступають, головним чином, представницькі органи держави, партійних і громадських організацій. У певних випадках сам акт прийняття рішення в залежності від значення проблеми можуть здійснити більш-менш широкі кола громадян на різних зборах або більшість дорослого населення на референдумах.

Стадія
Політичні дії
Рівень політичної діяльності
Суб'єкти (учасники) процесу
Артикуляція інтересів і підготовка громадянської думки
Фіксація вимог у документах, резолюціях заявах, деклараціях, заяви про вимоги у пресі, листах; мобілізація громадянської думки; організація маніфестацій, демонстрацій, пікетувань і т. ін.
масовий
Індивіди, соціальні групи, групи інтересів,  політичні партії, громадсько-політичні організації і об'єднання ("комітети захисту", "групи тиску" і т. д.)
Аналіз проблеми і підготовка проекту рішення
Експертні оцінки ідей і розроблення альтернативи, політичні дискусії
експертний, державний
Групи радників, науковці (у т. ч. на конференціях), спеціалізовані комісії представницьких органів
Прийняття рішення
Формулювання проблеми, політична дискусія (дебати), голосування або досягнення загальної згоди (консенсусу), видання наказу, розпорядження
Громадсько-політичний, державний
Громадсько-політичні організації, партії, структури державної влади (законодавчої і виконавчої)
Виконання рішення
Примусовий вплив, переконання, вмовляння, агітація), маніпуляції, добровільна згода
Державний, громадсько-політичний, суспільний
Державна адміністрація та органи державного примусу, громадсько-політичні організації


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 534
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?