Пошук по сайту

Державно-правові конфлікти як різновид політичних конфліктів


Державно-правові конфлікти як різновид політичних конфліктів


Державно-правові конфлікти виникають на державному рівні, серед органів державної влади. Вони тісно пов’язані з політичними конфліктами, оскільки сферою їх прояву є політична система суспільства, але на відміну від останніх вони сконцентровані у ядрі цієї системи – державі.

На сьогоднішній момент існує два напрями вивчення конфліктності у державно-правовій сфері. Прихильники першого вважають, що державно-правові (конституційні) конфлікти мають бути розглянуті як юридичні конфлікти, а отже, і досліджуватись у межах такої галузі конфліктології, як юридична конфліктологія. Інші дослідники пропонують аналізувати такі конфліктні протистояння в межах політичної конфліктології, зважаючи на те, що державно-правові конфлікти є особливим типом саме політичних конфліктів.

Державно-правовий конфлікт – конфліктні протистояння, які виникають з приводу здобуття, реалізації та збереження у своїх руках публічної влади.

Серед основних і поширених видів державно-правових конфліктів слід назвати конфлікт між гілками влади, між республіканськими і місцевими владними структурами, конфлікти у парламентській діяльності.

Наявність державно-правових конфліктів зумовлена низкою загально соціальних і юридичних чинників:

 • відхід від однієї панівної ідеології, від керівництва суспільством однією політичною партією до політичної й ідеологічної різноманітності;
 • відсутність достатнього комплексу організаційно-правових механізмів розв’язання конфліктів між різними суб’єктами державно-правових відносин;
 • прагнення законодавчої, виконавчої гілок влади, глави держави одержати для себе якомога більше владних повноважень;
 • порушення суб’єктами державно-правових відносин норм Конституції і законів, міжнародно-правових актів, ратифікованих парламентом;
 • різне тлумачення гілками влади конституційних норм.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
1  
Всього коментарів 20
0  
Користувачів 534
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?