Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Характеристика заходів адміністративного попередження


Характерною особливістю цієї групи заходів адміністративного
примусу є їх профілактичний (попереджувальний) характер. Вони застосовуються для
попередження, профілактики правопорушень, для підтримання правопорядку за надзвичайних
обставин, оскільки загроза суспільним і особистим інтересам, заподіяння їм шкоди
можуть виникнути не тільки внаслідок вчинення правопорушення, а й в наслідок стихійного
лиха, дій душевнохворих та малолітніх осіб тощо. В більшості випадків їх застосування
протиправне діяння відсутнє, однак свобода дій особи обмежується, адміністративно-примусові
заходи застосовуються незалежно від волі та бажання останньої.

Заходи адміністративного
попередження (запобігання)
 – це визначені нормами адміністративного права способи офіційного фізичного або психологічного впливу уповноважених державних органів, а у деяких випадках і громадських організацій, на фізичних та юридичних осіб у вигляді особистих, майнових, організаційних обмежень їх прав, свобод та інтересів задля попередження, виявлення протиправних діянь, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, попередження та локалізації наслідків надзвичайних ситуацій.

Отже, особливістю цих
заходів є те, що вони:

а) застосовуються за умови відсутності протиправного діяння;

б) застосовуються з метою попередження, виявлення протиправних
діянь, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, а також попередження
надзвичайних ситуацій.

До найпоширеніших заходів
адміністративного попередження (запобігання) можна віднести:

 • перевірку документів;
 • огляд (митний огляд,
  переогляд, обов’язковий огляд ручної поклажі, багажу та особистий огляд пасажирів
  цивільних повітряних суден, огляд морських і річкових суден та документів, огляд
  осіб, які працюють на об’єктах з особливим режимом);
 • обстеження (як різновид
  огляду);
 • відвідування підприємств,
  установ та організацій, входження на земельні ділянки, у жилі та інші приміщення
  громадян;
 • обмеження руху транспорту
  і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів (у зв’язку із ремонтом
  шляхів, прокладанням комунікацій, аварійним станом, пожежами, стихійним лихом тощо).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+