Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття та правова природа адміністративної юстиції


Адміністративна юстиція являє собою систему судових органів (судів), які контролюють дотримання законності
у державному управлінні шляхом вирішення в окремому процесуальному порядку публічно-правових
спорів, що виникають у зв’язку зі зверненнями фізичних чи юридичних осіб до органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб.

До завдань адміністративної юстиції можна віднести: забезпечення законності в процесі децентралізації; сприяння ліквідації випадків дублювання повноважень органами виконавчої влади (ліквідація компетенційних колізій); забезпечення компетенційної дисципліни, тобто ліквідація випадків перевищення повноважень окремими органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади або посадовими особами, а також випадків управлінської бездіяльності; сприяння подоланню прогалин в сферах управлінського впливу як органів місцевого самоврядування, так і органів виконавчої влади.

Забезпечення гарантій суб’єктивних прав громадян у відносинах з адміністративними органами є обов’язком правової держави, що обумовлює необхідність створення адміністративної юстиції в Україні, яка б, з одного боку, захищала суб’єктивні права громадян, а з іншого – за допомогою судової практики забезпечувала законність діяльності органів державної влади і, таким чином, сприяла зміцненню правопорядку в державі. Отже, запровадження адміністративного судочинства зумовлене правовою природою публічно-правових спорів, де громадянину протистоїть потужний адміністративний апарат. 

Разом із тим слід зазначити, що призначення адміністративної
юстиції полягає у здійсненні тільки правового контролю, а не контролю за доцільністю
управлінської діяльності. Адміністративно-правовий захист є судовим правовим захистом,
бо саме суди найбільше відповідають вимогам незалежності та неупередженості, що
ставляться перед правозахисними органами.

Завдяки адміністративної юстиції, відбувається гарантування
та укріплення правопорядку в сфері управлінської діяльності, надається можливість
окремому громадянину реалізувати свої права по відношенню до органів державної влади
шляхом оскарження їх неправомірних рішень, дій чи бездіяльності.

У цілому адміністративна юстиція становить один із засобів
обмеження виконавчої влади, а адміністративні суди — засіб реалізації принципу розподілу
влади, додатковий захисний механізм суб ‘єктивних прав і свобод громадян.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+