Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Організаційно-правові засади державного управління теле­баченням і радіомовленням


Управління телебаченням і радіомовленням здійснює Державний комітет телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо України). 

Основними завданнями Держтелерадіо України є:

 • забезпечення реалізації державної інформаційної політики засобами телебачення і радіомовлення;
 • організація виконання актів законодавства у сфері телебачення і радіомовлення та відповідних рішень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;
 • формування національного телерадіопростору;
 • організаційне забезпечення поширення телерадіоінформації на зарубіжну аудиторію.
 • координація діяльності державних засобів масової інформації, зокрема Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, державної телерадіокомпанії «Крим», обласних телерадіокомпаній, Київської та Севастопольської регіональних державних телерадіокомпаній, видавництв, з метою забезпечення поширення офіційної інформації щодо найважливіших політичних, економічних, а також інших питань та суспільних процесів у державі;
 • розробка і реалізація заходів, спрямованих на підтримку і розвиток видавничої справи, вітчизняних засобів масової інформації, інших виробників інформаційної продукції.

Держкомтелерадіо очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Верховна Рада України за поданням Прем’єр-міністра України. Голова Держкомтелерадіо має заступників, у тому числі першого, яких призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку Кабінет Міністрів України.

Голова Держкомтелерадіо:

1) здійснює загальне керівництво Комітетом, несе персональну відповідальність перед Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомтелерадіо завдань і здійснення ним своїх функцій;

2) розподіляє обов’язки між своїми заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Комітету, призначає на посаду та звільняє з посади працівників Комітету;

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Комітет.

Держкомтелерадіо є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. 

В структуру Держкомтелерадіо входять:

1. Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови Комітету, яке є обслуговуючим структурним підрозділом Державного комітету телебачення і радіомовлення України, що підпорядкований Голові Комітету. До основних завдань відділу належать:

 • розроблення та підготовка науково обґрунтованих варіантів, пропозицій щодо зростання ефективності роботи Комітету;
 • експертна оцінка можливих наслідків реалізації державних рішень із питань формування та проведення інформаційної політики.

2. Департамент державної інформаційної політики є функціональним структурним підрозділом Державного комітету телебачення і радіомовлення України без права юридичної особи. 

До головних завдань Департаменту відноситься:

 • розробка заходів щодо розширення інформаційної інфраструктури України та підвищення її функціональних можливостей і ефективності;
 • вирішення проблем інформаційного забезпечення та супроводу інноваційних процесів в державі, розвитку українського сегмента мережі Інтернет.

3. Департамент телебачення та радіомовлення є функціональним структурним підрозділом Державного комітету телебачення і радіомовлення України без права юридичної особи. 

До головних завдань Департаменту відноситься:

 • забезпечення реалізації державної інформаційної політики в телерадіопросторі України;
 • координація діяльності державних телерадіоорганізацій (Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії “Крим”, Київської та Севастопольської регіональних державних телерадіокомпаній, обласних державних телерадіокомпаній) щодо оперативного і достовірного інформування населення про події в країні та закордоном;
 • розробка заходів, спрямованих на підтримку та захист інтересів державних виробників телерадіопродукції і засобів телерадіомовлення на внутрішньому та зовнішньому ринку.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+