Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.3. Природне освітлення, його нормування та розрахунок

12.3. Природне освітлення, його нормування та розрахунок

Природне освітлення виробничих приміщень може здійснюватися світлом неба або прямим сонячним світлом через світлові прорізи (вікна) в зовнішніх стінах або через ліхтарі (аераційні, зенітні), що встановлені на покрівлях виробничих будівель.

Залежно від призначення промислові будівлі можуть бути одноповерхові, багатоповерхові та різних розмірів і конструкцій. Залежно від цього і вимог технологічного процесу можуть бути застосовані такі види природного освітлення:

1. Бокове одностороннє або двостороннє, коли світлові отвори (вікна) знаходяться в одній або в двох зовнішніх стінах.

2. Верхнє, коли світлові отвори (ліхтарі)знаходяться у верхньому перекритті будівлі.

3. Комбіноване, коли застосовується одночасно бокове і верхнє освітлення.

Згідно з вимогами СНиП 11-4-79 “Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования”, в приміщеннях із постійним перебуванням людей в них повинно бути передбачене природне освітлення. Основною нормованою величиною природного освітлення є КПО, або (е) – коефіцієнт природної освітленості. Фактичний КПО визначають відношенням заміряної освітленості на робочому місці у виробничому приміщенні Ет до одночасної освітленості зовні приміщення Е30вн у горизонтальній площині при відкритому небосхилі (щоб ніщо не затінювало фотоелемент люксметра) і дифузному світлі (сонце закрите хмарою). Оскільки ця величина відносна, то виражається у відсотках:

12.3. Природне освітлення, його нормування та розрахунок

Нормування КПО залежить від виду природного освітлення та ряду супутніх факторів.

При боковому освітленні нормується мінімальне значення КПО – етіп. У випадку однобічного – в точці на відстані 1 м від стіни – найбільш віддаленої від світлових отворів, але не більш ніж 12 м від них (рис. 12.2).

При верхньому та комбінованому освітленні нормується середнє значення КПО.

Нормоване значення КПО (в”) залежить від характеру зорової роботи (розряду), системи природного освітлення та особливостей світлового клімату і сонячності клімату в районі розташування будівлі, які визначають через коефіцієнти т – світлового клімату і с – сонячності клімату. Вся територія СНД поділена на 5 світлових поясів. Відповідно І, II, III, IV, V – світлові пояси. В будівельних нормах наведені норми природної освітленості для НІ світлового поясу, які можна перерахувати для будь-якого іншого поясу за рівнянням:

12.3. Природне освітлення, його нормування та розрахунок
12.3. Природне освітлення, його нормування та розрахунок

Рис. 12.2. Схеми видів природного освітлення та нормування КПО за розрізами приміщень:

а) – бокове одностороннє освітлення; б) – бокове двостороннє освітлення; в) – верхнє освітлення; г) – комбіноване освітлення. 1- рівень робочої поверхні; 2 – крива зміни КПО за розрізом приміщення; 3 – рівень середнього значення КПО – е ср; М – позиція, в якій нормується мінімальне значення КПО – е мін.

Схематична карта світлових поясів колишнього СРСР представлена в СНиП ІІ-4-79. Коефіцієнт світлового клімату і сонячності клімату визначаються залежно від світлового поясу території. Наведемо деякі міста, розташовані у відповідних світлових поясах (с.п.):

I с.п. – Петрозаводськ, Нарьянмар, Воркута, Мурманськ та ін.

II с.п. – Тула, Магадан, Санкт-Петербург, Верхоянськ, Петропавловськ-Камчатський та ін.

III с.п. – Якутськ, Омськ, Охотськ, Москва, Мінськ, Н-Новгород, Саратов та ін.

IV с.п. – Київ, Харків, Донецьк, Луганськ, Миколаїв, Херсон, Львів, Тернопіль, Вінниця, Житомир та ін.

V с.п. – Сімферополь та інші міста Криму.

Нормований рівень природної освітленості забезпечується площею світлових отворів у зовнішніх огородженнях на основі розрахунків при проектуванні:

12.3. Природне освітлення, його нормування та розрахунок

де ен – КПО за нормами; 5″ та 5в”- площа вікон та ліхтарів, відповідно; 5Я – площа підлоги; Іг” та й” – світлові характеристики вікна та ліхтаря (орієнтовно приймається для вікон 8,0… 15,0, для ліхтарів 3,0…5,0); К^ – враховує затінення вікон напроти стоячими будівлями, приймається в межах 1… 1,5; К- коефіцієнт запасу, приймається 1,5…2; г{ та г2 – коефіцієнти, які враховують підвищення КПО від відбитого світла гІв1,5..3,0 (більше значення при боковому односторонньому освітленні); г2= 1,1… 1,4; ^- загальний коефіцієнт світлопроникнення, який визначається за допомогою таблиць, наведених у нормативних документах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+