Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Інші учасники судового процесу

Інші учасники судового процесу – це особи, які надають суду та учасникам справи, організаційну, інформаційну та інші допомогу, чим сприяють належному судовому розгляду та вирішенню справи. Інші учасники судового процесу не мають ніякої юридичної заінтересованості в тому або іншому результаті розгляду цивільної справи. 

Мета участі цих осіб у судовому розгляді цивільної справи — сприяння організації і проведенню судового процесу, всебічному і повному з’ясуванню обставин справи, а також сприяння особам, які беруть участь у справі, в здійсненні ними своїх прав і обов’язків в процесі.

Учасниками судового процесу, крім учасників справи та їхніх представників, є:

  • помічник судді – працівник патронатної служби у суді, який забезпечує виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя;
  • секретар судового засідання  працівник суду, на якого покладається організаційне забезпечення судового процесу;
  • судовий розпорядник під час судового засідання приймає від присутніх у залі учасників судового процесу документи та інші матеріали і передає до суду;
  • свідок – кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи;
  • експерт – особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних обставин справи;
  • експерт з питань права – особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права;
  • перекладач – особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими;
  • спеціаліст – особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів, і призначена судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов’язаних із застосуванням таких технічних засобів.

Інших учасників судового процесу можна поділити на:

  • осіб, які допомагають при розгляді та вирішенні цивільної справи по суті — спеціаліст, експерт, експерт з питань права, свідок, перекладач та особа, яка надає правову допомогу;
  • осіб, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу — зокрема помічник судді, судовий розпорядник, секретар судового засідання.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+