Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Судовий розпорядник у цивільному процесі

У кожному суді для забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні створюється служба судових розпорядників, діяльність якої організовують Державна судова адміністрація України  та її територіальні управління.

На посаду судового розпорядника призначається особа, яка: 

 • має ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Право»;
 • вільно володіє державною мовою.

Судовий розпорядник:

 • забезпечує належний стан залу судового засідання і запрошує до нього учасників судового процесу;
 • з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, які можуть бути присутні у залі судового засідання;
 • оголошує про вхід і вихід суду із зали судового засідання та пропонує всім присутнім встати;
 • слідкує за додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання;
 • виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта;
 • під час судового засідання приймає від присутніх у залі учасників судового процесу документи та інші матеріали і передає до суду;
 • запрошує до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги;
 • виконує інші доручення головуючого, пов’язані зі створенням умов, необхідних для розгляду справи.

Вищезазначені вимоги судового розпорядника, пов’язані з виконанням обов’язків, є обов’язковими для учасників судового процесу та інших осіб, присутніх у залі судового засідання.

Судовий розпорядник має право:

 • за дорученням головуючого судді робити зауваження учасникам судового процесу та іншим особам, присутнім у залі судового засідання, у разі порушення ними встановлених правил або невиконання розпоряджень головуючого в судовому засіданні, вимагати від таких осіб додержання порядку та вживати відповідних заходів щодо усунення порушень;
 • звертатися до Служби судової охорони, Національної поліції України, Національної гвардії України у випадках порушень громадського порядку в приміщенні суду та з метою затримання осіб, які чинять протиправні дії;
 • видаляти із зали судового засідання за розпорядженням головуючого судді осіб, які відмовляються виконувати його законні вимоги, проявляють неповагу до суду та порушують процесуальний порядок здійснення судочинства;
 • видаляти із приміщення суду за розпорядженням голови суду осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок у приміщенні суду. У разі неможливості видалення правопорушника з приміщення суду судовий розпорядник повинен звернутися до Служби судової охорони;
 • складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою та другою статті 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Судовий розпорядник зобов’язаний:

 • забезпечувати неухильне виконання розпоряджень головуючого судді;
 • забезпечувати належний стан зали судового засідання, підготовку її до слухання справи й доповідати про готовність головуючому судді;
 • визначати з урахуванням кількості місць конкретні місця розміщення та можливу кількість осіб, які можуть бути присутніми в залі судового засідання;
 • оголошувати про вхід суду до зали судового засідання і вихід з неї та пропонувати всім присутнім встати;
 • запрошувати за розпорядженням головуючого судді до зали судового засідання свідків, експертів, перекладачів, приводити їх до присяги;
 • запрошувати за розпорядженням головуючого судді до зали судового засідання інших учасників судового процесу;
 • за розпорядженням головуючого судді приймати від учасників судового процесу документи, докази та інші матеріали, що стосуються розгляду справи, і передавати їх головуючому судді під час судового засідання;
 • забезпечувати дотримання вимог процесуального законодавства з метою обмеження спілкування свідків, які вже були допитані судом, із тими свідками, яких суд ще не допитав;
 • забезпечувати виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживати заходів до обмеження входу до зали судового засідання сторонніх осіб;
 • сприяти доступу до приміщень суду та зали судового засідання осіб з обмеженими фізичними можливостями під час реалізації ними своїх прав;
 • забезпечувати координацію діяльності щодо доставки в судове засідання підозрюваних і обвинувачених, які тримаються під вартою, та інформувати головуючого суддю про затримку чи неможливість доставки цих осіб у суд;
 • виконувати інші розпорядження головуючого судді, пов’язані із створенням умов, необхідних для розгляду справи;
 • забезпечувати взаємодію з працівниками Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби судової охорони;
 • вживати заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання;
 • забезпечувати виконання вимог процесуального законодавства щодо надання особам, які беруть участь у судовому засіданні, пам’яток про їхні права та обов’язки, що передбачені процесуальним законодавством України.

Скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника розглядаються судом у цьому самому процесі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+