Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Предмет і об’єкт педагогіки


Предмет
і об’єкт педагогіки

Педагогіка як наука має власний об’єкт і предмет вивчення.

Об’єкт
дослідження
— це частина об’єктивної реальності, а предмет — це
властивості, характеристика об’єкта.

Оскільки, педагогіка
— це наука про виховання людини, то об’єктом педагогіки є процес виховання людини. Тобто, об’єктом педагогіки є ті явища об’єктивної дійсності, які обумовлюють розвиток людського індивіда
в процесі цілеспрямованої діяльності його в суспільстві.

Поняття “виховання” трактується
в даному випадку в широкому його розумінні, як процес передачі суспільного досвіду
від старших поколінь до молодших.

Отже, об’єктом педагогіки є не індивід чи його психіка,
а процес виховання, система педагогічних
явищ, пов’язаних з розвитком індивіда.

Предмет
педагогіки
— особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини,
складовими частинами якої є освіта і навчання.

Педагогіка досліджує виховання як свідомий і планомірний
процес підготовки людини до життя і праці, розкриває закономірності, тенденції та
перспективи, вивчає принципи і правила, які регулюють виховну діяльність.

Педагогічна наука виникла і розвивалась як теорія виховання
підростаючих поколінь. Зумовлено це тим, що людина, її духовні та фізичні якості
формуються в дитинстві, підлітковому віці та юності. Саме у ці періоди життя розвиток
особистості відбувається найбільш інтенсивно, формуються найголовніші її риси та
особливості — розумові та фізичні здібності, основи світогляду, переконань, моральних
почуттів, риси характеру, тощо. Тому істотні прогалини і недоліки у вихованні, допущені
в ранньому віці, ліквідувати пізніше надзвичайно важко, а іноді й неможливо.

Педагогіка вивчає процеси виховання,
освіти і навчання лише у властивих їй межах, розглядає у цих процесах тільки педагогічний
аспект. Вона досліджує те, на яких загальнопедагогічних засадах, завдяки яким засобам
виховної роботи потрібно будувати виховний процес, освіту і навчання людей різних
вікових груп в освітніх закладах, в усіх типах установ, організацій і трудових колективів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+