Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вікова періодизація. Нерівномірність розвитку: акселерація


Вікова періодизація. Нерівномірність розвитку: акселерація

Е. Еріксон виділив 8 стадій у розвитку людини:

– немовля (з моменту
народження до одного року)

– ранній
вік
( 1 – 3 роки)

– дошкільний
вік
(3 – 6, 7 роки)

– підлітковий
вік
(7-12 років)

– юність (13 –
18 років)

– рання
зрілість
(третє десятиліття)

– середній
вік
(четверте і п’яте десятиліття життя)

– пізня
зрілість
(після шостого десятку років життя)

Педагогічна періодизація: 1. Немовля (1-ий рік життя). 2. Перед-дошкільний вік (від
1 до 3 pp.). 3. Дошкільний вік (від З до 6 pp.): а) молодший дошкільний вік (3 –
4 pp.); б) середній дошкільний вік (4-5 pp.); в) старший дошкільний вік (5-6 pp.).
4. Молодший шкільний вік (6-10 pp.). 5. Середній шкільний вік (10 – 15 pp.). 6.
Старший шкільний вік (15 – 18 pp.).

Молодший шкільний вік

Важливими показниками цього періоду
є готовність дитини до навчання, яка виявляється у навичках до розумових зусиль,
зосередженості у роботі, вмінні слухати вчителя і виконувати його завдання.

Підлітковий вік

Позначений бурхливим ростом і розвитком
організму. Нові переживання підлітка пов’язані зі статевим дозріванням, хоча воно
не є визначальним. Значну роль у його житті відіграє спілкування, посилюється прагнення
дружити.

Юнацький вік

Це період формування світогляду, самосвідомості,
характеру і життєвого самовизначення, якому сприяє пізнавальна діяльність. Пам’ять
старшокласника стає зрілішою. Мислення здатне абстрагувати і узагальнювати навчальний
матеріал.

Всередині кожної вікової групи існують
значні відмінності, що залежать від природних задатків, умов життя і виховання,
їх називають індивідуальними особливостями (темперамент, характер,здібності та ін.).

Темперамент – індивідуально-типологічна характеристика людини, яка виявляється
в силі, напруженості, швидкості та зрівноваженості перебігу її психічних процесів.

Залежить темперамент від світогляду,
характеру, освіти, виховання і позначається на всіх сторонах психічного життя й
діяльності людини.

Характер – комплекс сталих психічних властивостей людини, що виявляються
в її поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, колективу, до
самої себе.

Як і світогляд, характер є стрижнем
особистості, визначає її індивідуальність.

Здібності – психічні властивості індивіда, що є передумовою успішного
виконання певних видів діяльності.

До загальних здібностей, які виявляються
в усіх видах людської діяльності, відносять загальні розумові здібності, пам’ять,
увагу та ін.

На розвиток і виховання особистості
суттєво впливає процес акселерації.

Акселерація – прискорений
індивідуальний розвиток, за якого середньо фізичні та психофізіологічні константи
дитини або підлітка випереджають оптимальні.

В результаті акселерації фізіологічне
дозрівання організму починає випереджати темпи розумового, психічного, соціального
розвитку. Утворюється невідповідність, яку можна виразити так: тіло росте швидше, ніж визрівають психічні функції,
які є основою інтелектуальних, соціальних, моральних якостей
.

Серед основних причин акселерації називають:

 • загальні темпи прискорення
  життя;
 • поліпшення матеріальних
  умов;
 • підвищення якості харчування
  й медичного обслуговування;
 • покращення догляду за дітьми
  в ранньому віці;
 • позбавлення багатьох тяжких
  дитячих хвороб.

Відзначаються й інші причини – радіоактивне забруднення
навколишнього середовища, зменшення кількості кисню в атмосфері, що сприяло розширенню
грудної клітки, а за цим і зростання всього організму. Очевидно, акселерація обумовлена
комплексом впливів багатьох факторів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+