Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Загальнолюдські аспекти громадського виховання


Загальнолюдські аспекти громадського виховання

Сутність загальнолюдських аспектів
громадського виховання полягає у формуванні у дітей розуміння єдності і взаємозалежності
світу, однакової значущості для всіх народів збереження миру і роззброєння; проблем
екології; захисту і збереження світової художньої культури; економічного, наукового,
культурного співробітництва, а також громадської активності в справі вирішення глобальних
протиріч.

Для школи та педагогіки загальнолюдське
виховання є органічною частиною громадського, обумовлена гуманізмом наукового
світогляду і його ідеалом – всебічним розвитком людини.

Історична суперечка про соціальну справедливість
може бути вирішена тільки в умовах мирного співіснування взаємовигідного співробітництва,
взаєморозуміння, суперництва в економічній, культурній області, поваги суверенітету,
права кожного народу самостійно обирати шлях соціально-економічного розвитку.

У зміст загальнолюдського виховання
входить, насамперед, роззброєння, боротьба за мир, проти ядерної загрози, за виживання
людей на Землі, а також ліквідація наслідків стихійних лих. У цій боротьбі об’єднуються
люди різного соціального стану, політичних переконань, світогляду, релігійних поглядів.
Разом з громадськими організаціями, батьками, наставниками в неї включаються і діти.

Інша проблема – забруднення навколишнього
середовища, повітряного басейну і океанів, виснаження природних ресурсів, боротьба
з голодом та епідеміями. Ці негативні явища промислового виробництва, убогості і
антисанітарних станів можуть завдати непоправної шкоди глобальній екологічній систем.

Громадяни різних країн беруть участь
у широких економічних зв’язках, у науковій співпраці з ученими багатьох країн, в
культурному обміні. У всій цій діяльності вони виступають як носії справжнього гуманізму
та людяності.

Функціями загальнолюдського виховання
є: розвиток в дітях свідомості об’єктивного характеру глобальних суперечностей,
неминучою причетності всіх і кожного до їх подолання; налагодження контактів і співробітництва
між дітьми всіх країн з метою спільної боротьби за світ, за збереження навколишнього
середовища, за співпрацю художньої культури.

Основне протиріччя суспільного виховання
проявляється як наростання, з одного боку, вимог до підростаючого покоління бути
активними учасниками боротьби за мир, розуміти загальнолюдські проблеми і вміти
здійснювати міжнародне співробітництво. З іншого боку, серед частини молоді існує
бездумне, байдуже ставлення до проблем людства, пасивна свідомість того, ніби світ,
природа, культура, взаємозв’язок між людьми різних країн існуватиме і зберігатиметься
самі по собі, без активних зусиль у цьому напрямку кожної людини.

З метою загальнолюдського виховання корисно знайомити школярів з економічними
і культурними зв’язками своєї держави в світі: з ким іде торгівля, що ввозиться
і вивозиться, як налагоджено міжнародний поділ праці. Особливої уваги заслуговує
вивчення учнями діяльності ООН і її міжнародних організацій: ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та ін.
Це дає уявлення про зусилля світової спільноти у вирішенні глобальних загальнолюдських
проблем.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+