Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Фінансово-правові відносини, їх зміст та особливості


Фінансово-правові
відносини, їх зміст та особливості

Фінансові правовідносини – це суспільні відносини, що виникають
при залученні, розподілі, використанні фондів грошових коштів і урегульовані нормами
фінансового права. Ці правовідносини виникають на основі норм фінансового права,
їх учасники знаходяться у взаємозв’язку через суб’єктивні юридичні права та обов’язки,
і такі зв’язки (відносини) охороняються примусовою силою держави.
За межами правових відносин фінансова діяльність
здійснюватися не може. Фінансові відносини існують лише у формі правовідносин.

Основними особливостями фінансово-правових
відносин є:

1. Виникають у процесі фінансової
діяльності держави.

2. Об’єкт фінансових відносин –
гроші (грошові зобов’язання), точніше фонди коштів, які формуються, розподіляються
та використовуються внаслідок реалізації суб’єктивних прав і юридичних зобов’язань.

3. Однією із сторін у завжди виступає
держава або її уповноважений орган.

4. У фінансових правовідносинах
не буває рівності сторін.

5. Виражають організуючу роль держави
в розподілі й перерозподілі національного доходу країни;

6. Носять державно-владний майновий
(грошовий) характер, тому ці суспільні відносини можна визначити як владно-майнові.

7. Права та обов’язки сторін фінансових
правовідносин визначаються безпосередньо законом або нормативно-правовим актом.
Тому виникнення, зміна і припинення фінансових правовідносин завжди пов’язано із
законом або іншим нормативно-правовим актом.

Матеріальним змістом фінансових правовідносин є поведінка суб’єктів, а юридичним – суб’єктивні права
та юридичні обов’язки учасників, що встановлені фінансово-правовими нормами.

Особливі риси фінансових правовідносин,
обумовлені специфікою предмету і методу фінансово-правового регулювання:

— виникають у процесі фінансової
діяльності держави;

— одним із суб’єктів повинен бути
відповідний уповноважений державний орган;

— виникають із приводу грошей.

Правомірні дії як вольова поведінка,
передбачена фінансово-правовою нормою, поділяються на:

юридичні акти – правомірна дія учасника фінансових правовідносин, спрямована
на отримання правового результату.

юридичні вчинки – правомірна дія, що зумовлює правові наслідки, пов’язані
з фактом вольової дії, яка не залежить від бажання суб’єкта відносин.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+