Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття та класифікація фінансового контролю


Поняття та класифікація фінансового
контролю

Фін. контроль – це особлива сфера державного контролю, що являє собою діяльність
фінансових органів по виявленню порушень законності, фін. дисципліни і доцільності
при формуванні, розподілі і використанні централізованих і децентралізованих грошових
фондів.

Фін. контроль є засобом досягнення
конкретного завдання, що стоїть перед державою, установлення правопорядку і законності.

Класифікація:

1. Залежно від часу:

– попередній – передує здійсненню
фін-господарських операцій.

– поточний – проводиться к короткі
відрізки часу в процесі здійснення фін-господарських операцій.

– наступний – здійснюється по завершенню
конкретної фін-господарської операції чи по закінченню певного звітного періоду.

2. Залежно від суб’єкта, що здійснює
контроль:

– державний – здійснюють органи держ. влади. 1)
загальної компетенції – ВРУ, КМУ, НБУ. 2) спеціальної компетенції – Рахункова палата,
Держ казначейська служба, Контр-рев служба.

– муніципальний – органи місцевого
самоврядування.

– громадський – здійснюється представниками
громадськості на добровільній і безоплатній основі.

– аудиторський – незалежний, професійний
контроль, що здійснюється аудиторами та аудиторськими фірмами.

3. Залежно від сфери фінансової
діяльності:

– бюджетний

– податковий

– валютний

– банківський

– страховий

4. Заледно від джерела інформації:

– фактичний – визначення реального
стану об’єкта, що перевіряється, встановлення дійсної плановості грошових і матеріальних
ресурсів.

– документальний – первірка і аналіз
первинних документів, що містять відомості про рух коштів.

5. Залежно від періодичності:

– постійний

– систематичний

– епізодичний

6. Заледно від форми проведення:

– обовязковий – коли чинне законодавство
містить відповідну вимогу.

– ініціативний – здійснюється за
самостійним і добровільним рішенням господарюючого суб’єкта.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+