Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Бюджетні повноваження держави


Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування

Бюджетні повноваження — це права і обов’язки органів державної влади
та місц самоврядування у галузі бюджетної діяльності, що визначаються БКУ, ЗУ про
державний бюджет, ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами,
рішеннями місцевих рад та локальними актами. Повноваження України як суверенної
держави у сфері бюджету широкі. У Бюджетному кодексі вони конкретизуються через
повноваження органів держ влади, що виступають від імені держави.

Бюджетні права об’єднуються у три
групи: повноваження у галузі зведеного бюджету, у галузі Державного бюджету України;
у галузі місцевих бюджетів.

1. Повноваження у галузі зведеного
бюджету ґрунтуються на необхідності забезпечення:

ВРУ забезпечує повноваження держави
у галузі зведеного бюджету:

• встановлює види бюджетів, порядок
і принципи об’єднання їх у бюджетну систему;

• визначає види видатків, які включаються
до державного і місцевих бюджетів;

• визначає склад дохідних джерел,
з яких до державного і місцевого бюджетів надходять кошти;

• встановлює загальний порядок і
принципи розподілу доходів між окремими ланками бюджетної системи;

• встановлює загальний порядок розподілу
видатків між ланками бюджетів різного рівня;

• затверджує бюджетну класифікацію,
що забезпечує єдність бюджетної системи;

• встановлює принципи й основні
засади організації бюджетного процесу незалежно від рівня його здійснення;

• встановлює основні бюджетні повноваження;

• визначає загальну систему заходів
щодо збалансування бюджетів усіх рівнів;

• встановлює порядок складання Державного
бюджету України.

2. Повноваження у галузі Державного
бюджету України

Вищі органи державної влади мають
право:

• визначення розміру доходів, закріплених
за державним бюджетом у поточному бюджетному періоді;

• цільового спрямування використання
бюджетних асигнувань та їх розмірів;

• організації та здійснення бюджетного
процесу;

• встановлення межі бюджетного дефіциту
і розробки заходів на його скорочення;

• створення резервних та інших цільових
фондів;

• прийняття законодавчих актів із
регулювання всіх питань бюджетного процесу; реалізації всіх стадій бюджетного процесу;
визначення переліку регулюючих доходів для місцевих бюджетів; уточнення статей доходів
і видатків Державного бюджету України в процесі його виконання;

• забезпечення постійного і всебічного
фінансового контролю на всіх стадіях бюджетного процесу; затвердження звіту про
виконання Державного бюджету України.

3. Бюджетні повноваження ОМС реалізуються щодо Держ
бюджету Укр, власного бюджету і бюджетів нижчого рівня.

– право отримувати з Держ бюджету
Укр в повному обсязі фінансування для здійснення окремих повноважень органів виконавчої
влади;

– право виконувати рішення органів
держ влади, що призводить до додаткових витрат ОМС, тільки в межах переданих їм
ресурсів;

– право на поділ видатків місц бюджетів
на такі, що пов’язані з виконанням власних повноважень і делегованих повноважень
органів виконавчої влади;

– право спрямовувати кошти заг фонду
місц бюджету на фінансування установ і закладів, які утримуються за рахунок бюджетних
асигнувань;

– право на фінансування програм
соц-екон розвитку своєї території, пов’язаних зі здійсненням інвестиційної та інноваційної
діяльності, а також надання субвенцій, пов’язаних із розширеним відтворенням;

– право на власні і закріплені законом
за місц бюджетами на стабільній основі загальнодерж доходи і визначення напрямів
використання бюджетних коштів як гарантії самостійності;

– право на забезпечення збалансованості
своїх бюджетів з боку центр органів держ влади без урахування доходів від місц податків
і зборів;

– право ОМС одержувати компенсацію
з держ бюджету у разі, коли держава не забезпечує заздалегідь їх видатки щодо виконання
рішень держ органів;

– обов’язок ОМС передавати з місц
бюджету до держ бюджету частину надлишку доходів над видатками у разі, коли доходи
від закріплених за місц бюджетами загальнодерж податків і зборів перевищують мінімальний
розмір місц бюджету.

– право всіх представницьких ОМС
затверджувати свої бюджети.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+