Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Місцеві податки і збори


Місцеві податки і збори

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки

Пп є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

Об’єкт
оподаткування

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості, в
тому числі його частка.

Не є
об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності
держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах
відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому
числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого
об’єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки,
що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних
або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не
більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника;

д) гуртожитки;

е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки,
що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам
з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються
одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.

Ставка податку

Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких
розмірах:

а) не більше 1 відсотка – для квартири/квартир, житлова
площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова
площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка – для квартири/квартир, житлова площа яких
перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує
500 кв. метрів;

в) 1 відсоток – для різних видів об’єктів житлової нерухомості,
що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не
перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка – для різних видів об’єктів житлової нерухомості,
що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує
740 кв. метрів.

265.5.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються
в таких розмірах:

а) 1 відсоток – для квартир, житлова площа яких не перевищує
240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка – для квартир, житлова площа яких перевищує
240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення
податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу
до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній
податковій декларації.

Збір за
місця для паркування транспортних засобів

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення,
представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної
або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування
транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених
автостоянках.

Об’єктомоподаткування є земельна ділянка,
яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально відведена
для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального
користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги
(будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету,
за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних
засобів,

Ставки
збору

Ставки збору встановлюються
за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів
у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації
та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної
заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Збір за
провадження деяких видів підприємницької діяльності

Платниками
збору
є суб’єкти господарювання
(юридичні особи та фізичні особи – підприємці), їх відокремлені підрозділи, які
отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі
види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної
валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних
грошових лотерей).

Ставки збору

267.3.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності
та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, селищними та міськими
радами (далі у цьому пункті – органами місцевого самоврядування) з розрахунку на
календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої
законом на 1 січня календарного року (далі – мінімальна заробітна плата), визначеному
цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту
товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

267.3.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності
(крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим
газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних,
малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності
з надання платних послуг встановлюється в таких межах:

а) на території міста Києва та обласних центрів – від 0,08
до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати;

б) на території міста Севастополя, міст обласного значення
(крім обласних центрів) і районних центрів – від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної
заробітної плати;

в) на території інших населених пунктів – від 0,02 до 0,1
розміру мінімальної заробітної плати.

У разі якщо пункти продажу товарів (надання послуг)
розташовані в курортній місцевості або на території, прилеглій до митниці, інших
пунктів переміщення через митний кордон, органи місцевого самоврядування, до бюджетів
яких спрямовуються кошти від сплати збору, можуть прийняти рішення щодо збільшення
ставки збору, встановленої в підпункті 267.3.2цього пункту, але не більш як 0,4 розміру
мінімальної заробітної плати.. Ставка збору за провадження торговельної
діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних
і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в межах від
0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування
таких пунктів продажу.

Строки
сплати збору
:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням
короткотермінового торгового патенту – не пізніш як за один календарний день до
початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної
діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання
платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісяця не пізніше 15
числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально
не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Туристичний збір

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються
до місцевого бюджету.

Платниками
збору
є громадяни України, іноземці,
а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної
одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення
туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі)
із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Особливості
справляння збору

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг,
пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору
окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

Порядок
сплати збору

Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової
декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений
для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових
агентів.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу
юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем
реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ
як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням
підрозділу.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному
кварталу.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+