Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Державний і місцевий кредит


Державний і місцевий кредит.Правовое регулювання державного
боргу

Держа вний креди т — кредит, наданий державою юридичним
особам з державною користю. Формами державного
кредиту є позички і казначейські зобов’язання.

Як економічна категорія
державний кредит поєднує в собі фінансові та кредитні відносини. Як ланка фінансової
системи він обслуговує формування і використання централізованих грошових фондів
держави.

Це зумовлюється
тим,що Державний кредит – це відносини вторинного розподілу ВВП.

Казначейські зобов’язання – це боргові цінні папери, що емітуються державою в особі її уповноважених органів,
розповсюджується винятково на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб
і засвідчують до бюджету та дають право на отримання фінансового
доходу, або інші майнові
права, відповідно до умов їх випуску.

Державний борг – загальна сума боргових зобов’язань
держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну
дату, що виникають внаслідок державного запозичення;

Державний борг складається з державного внутрішнього боргу і державного зовнішнього боргу, але не включає в себе борг місцевих органів влади та державних підприємств.

Зовнішній державний боргце борг іноземним державам, організаціям й окремим особам.
Він лягає на країну важким тягарем, оскільки їй доводиться розраховуватися за нього
цінними товарами, сировиною, надавати певні послуги, щоб сплатити відсотки й погасити
сам борг.

Внутрішній борг – це борг держави своєму населенню


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+