Пошук по сайту

Договір про поділ майна, придбаного подружжям

 

ДОГОВІР

ПРО ПОДІЛ МАЙНА, ПРИДБАНОГО ПОДРУЖЖЯМ 

 

 

(договір підлягає нотаріальному посвідченню)


 

Місто ____________, дві тисячі ______________ року, ________ місяця, __________ числа.

 

Ми, П. І. Б. 1, ____________ року народження, ідентифікаційний номер ______________ паспорт _____________, виданий ________ року, який зареєстрований і проживає за адресою: місто _________, вулиця __________, та П. І. Б. 2, ____________ року народження, ідентифікаційний номер ______________ паспорт _____________, виданий ________ в місті ________________, яка зареєстрована і проживає за адресою: місто _________, вулиця ________________, уклали цей договір про таке:

1. Сторони перебували у зареєстрованому шлюбі з ________ року по _________ року (факт реєстрації шлюбу підтверджується Свідоцтвом про одруження серії ______, виданим _______ року Відділом реєстрації актів цивільного стану ____________ районного управління юстиції у місті _________, запис № ______, факт розірвання шлюбу підтверджується Свідоцтвом серії _______, виданим ___________ року Відділом ________________ у місті ________, актовий запис ______________ ).

2. Шлюбний договір та договір про правовий режим майна Сторонами раніше не укладався.

3. Після розірвання шлюбу і на дату укладання цього договору Сторони спільного бюджету не ведуть, фактичних шлюбних відносин не підтримують.

4. За час спільного проживання у шлюбі, як спільна сумісна власність Сторонами було придбане наступне рухоме та нерухоме майно:

4.1. земельна ділянка, площею _______ га, розташована за адресою: _____________ область, ___________ район, село __________, вулиця ______________, кадастровий номер _______________, цільове призначення – будівництво та обслуговування жилого будинку і господарських будівель, придбана на ім'я П.І.Б.1. Право власності підтверджується Державним актом серії ___________, який видано ______________________ року на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого _____, _________________________________, __________ року за реєстровим № ___________ та зареєстрованого в Державному реєстрі правочинів за № _________. Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № _____________;

4.2. транспортний засіб – автомобіль марки ____________, модель __________, випуску __________ року, кузов № _____________, тип ____________, реєстраційний номер _________, придбаний на ім'я П.І.Б. 1.

Право власності підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії _______ № _____________, виданим __________________________ ___________ року;

4.3. транспортний засіб – мотоцикл марки __________, модель _________, випуску __________ року, реєстраційний номер _________, придбаний на ім'я П.І.Б. 2.

Право власності підтверджується Право власності підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії _______ № _____________, виданим __________________________ ___________ року;

5. Цим договором Сторони визначили наступний порядок поділу рухомого та нерухомого майна, придбаного під час спільного проживання:

5.1. До особистої приватної власності П.І.Б. 1 переходять:

5.1.1. Земельна ділянка, площею _____ га, розташована за адресою: _____________ область, ____________ район, село ___________, вулиця _________, кадастровий номер ______________, цільове призначення –_________________________________;

5.1.2. Автомобіль марки ____________, модель _____________, випуску _______ року, кузов № ___________________, тип _____________, реєстраційний номер ______________________.

5.2. До особистої приватної власності П.І.Б. 2 переходить:

5.2.1. Мотоцикл марки _____________, модель ____________, випуску __________ року, реєстраційний номер ______________________.

6. Після підписання цього правочину право спільної сумісної власності Сторін щодо переліченого вище майна припиняється. Майнові претензії сторін щодо вказаного вище майна вважаються врегульованими.

7. В цьому договорі сторони, за власними розсудом, розуміючи значення своїх дій, відповідно до ст. 70 сімейного кодексу України, відійшли від рівності часток при розподілі майна.

8. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що:

- майно, яке є предметом цього договору, на день укладання цього договору, нікому іншому не відчужене, не є внеском до статутного капіталу товариств, як юридична адреса не використовується, в оренду не передане, не заставлене, в податковій заставі, під забороною, спорі і під арештом не перебуває;

- у них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних стосовно себе умовах, зміст цього договору відповідає їх волі та намірам, визначений Сторонами порядок розподілу майна є справедливим і відповідає їх волі та участі у їх придбанні;

- вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно змісту та наслідків укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього договору не мають;

- з моменту укладення цього договору майнові претензії сторін щодо їх права власності на вищеназване майно та порядку його розпорядження та користування вважаються врегульованими.

9. Умови договору можуть бути змінені у будь-який час за спільною згодою Сторін, оформленою додатковим договором, посвідченим нотаріально.

10. Цей договір припиняється в день подання до нотаріуса спільної заяви Сторін про відмову від нього.

11. У випадку виникнення спору цей договір може бути змінений або розірваний на вимогу однієї із Сторін у судовому порядку.

12. Недійсність будь-якої з умов цього договору не тягне за собою недійсність інших умов і всього договору в цілому.

13. Правовідносини Сторін, що виникають у зв’язку з укладенням цього договору і не регламентовані ним, регулюються відповідно до чинного сімейного та цивільного законодавства України або укладеними Сторонами іншими договорами.

14. Зміст статті 190 Кримінального кодексу України, статей 9, 60-71, 92-103 Сімейного кодексу України Сторонам нотаріусом роз’яснено.

15. Цей договір підписується сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам’яті, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі, Сторонам відомі і зрозумілі.

16. Цей договір є укладеним з моменту підписання цього договору та його нотаріального посвідчення.

17. Витрати по оплаті посвідчення Договору несе П.І.Б. 1.

18. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з примірників залишається у справах _________________, приватного нотаріуса _______________ міського нотаріального округу (реєстраційне посвідчення №____, вид. Управління юстиції міста _______________ 20___ р.), а інші видаються Сторонам.

 

ПІДПИСИ:


П.І.Б. 1

П.І.Б. 2

 

 


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація