Пошук по сайту

Скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення

Скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення

 

До _____________________________________

(найменування суду)

Заявник: ________________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

Заінтересована особа: ____________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

 

СКАРГА

НА ПОСТАНОВУ У СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Постановою _________________________________________________________________

(найменування органу чи посадової особи, що винесли

________________________________________________________________________________

оскаржувану постанову)

від «___» _____________ 20___ р. на мене було накладено адміністративне стягнення у виді ____________________ за адміністративне правопорушення, передбачене ч. ______ ст. ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На підставі ________________________ вважаю, що дії ____________________________

про накладення адміністративного стягнення є незаконними, оскільки ___________________

________________________________________________________________________________

(вказати обґрунтування незаконності)

Моя позиція підтверджується __________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(навести докази)

За таких обставин та керуючись ст. ст. 287, 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення,


ПРОШУ:

1. Скасувати постанову ____________________________________ від «___» ____________ 20__ р. про накладення на мене ____________________________________________________

(вказати вид адміністративного стягнення)

та закрити справу про адміністративне правопорушення.

2. Викликати у судове засідання свідків ___________________________________________.

(П. І. Б., адреса)


Додатки:

1. Копія постанови про накладення адміністративного стягнення.

2. Докази, що підтверджують необґрунтованість накладення стягнення.

3. ___________________________________________.

4. ___________________________________________.


     ______________
             Дата 
 ______________     
Підпис             

 

Завантажити

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація