Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Повідомлення про постановку дитини чи особи молодіжного віку на облік кримінально-виконавчої інспекції

 

Повідомлення про постановку дитини чи особи молодіжного віку на облік кримінально-виконавчої інспекції

  

 

Додаток 1

до Порядку
взаємодії кримінально-виконавчої

інспекції і
центрів соціальних служб для сім’ї,

дітей та
молоді щодо забезпечення соціального

супроводу і
контролю за поведінкою дітей

та молоді, які
засуджені до покарань,

не пов’язаних
з позбавленням волі, звільнені

від
відбування покарання з випробуванням

або
умовно-достроково

 

_______________________________________________

(назва центру СССДМ)

Штамп підрозділу   _______________________________________________
кримінально-виконавчої    _______________________________________________
 інспекції  _______________________________________________ 

______________________________

______________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про постановку дитини чи особи молодіжного
віку

на облік кримінально-виконавчої інспекції

 

_______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по
батькові)

19__ року народження, місце
проживання __________________________________________

_______________________________________________________________________________

«___» _____________ 20__ р.
засуджений(а) ________________________________________

(назва
суду)

_______________________________________________________________________________

за ст. ______ Кримінального кодексу
України до ____________________________________

_______________________________________________________________________________

(вид та строк покарання)

_______________________________________________________________________________

(коротка формула скоєного
злочину)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Родинні та соціальні зв’язки
(дані про членів сім’ї, П. І. Б., рік народження, особливості сім’ї та родинних
стосунків, дані про осіб із найближчого оточення)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Початок строку «___»
_______________ 20___ року

Кінець строку «___»
_______________ 20___ року

Поставлений(а) на облік «___»
_____________ 20__ року

_________________________________

(посада працівника
кримінально-

 

 

тел. __________________

 

[attachment=42]

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+