Пошук по сайту

Повідомлення про постановку дитини чи особи молодіжного віку на облік кримінально-виконавчої інспекції

 

Повідомлення про постановку дитини чи особи молодіжного віку на облік кримінально-виконавчої інспекції

  

 

Додаток 1

до Порядку взаємодії кримінально-виконавчої

інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді щодо забезпечення соціального

супроводу і контролю за поведінкою дітей

та молоді, які засуджені до покарань,

не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені

від відбування покарання з випробуванням

або умовно-достроково

 

_______________________________________________

(назва центру СССДМ)


Штамп підрозділу   _______________________________________________
кримінально-виконавчої    _______________________________________________
 інспекції  _______________________________________________ 

______________________________

______________________________


 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про постановку дитини чи особи молодіжного віку

на облік кримінально-виконавчої інспекції

 

_______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

19__ року народження, місце проживання __________________________________________

_______________________________________________________________________________

«___» _____________ 20__ р. засуджений(а) ________________________________________

(назва суду)

_______________________________________________________________________________

за ст. ______ Кримінального кодексу України до ____________________________________

_______________________________________________________________________________

(вид та строк покарання)

_______________________________________________________________________________

(коротка формула скоєного злочину)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Родинні та соціальні зв’язки (дані про членів сім'ї, П. І. Б., рік народження, особливості сім'ї та родинних стосунків, дані про осіб із найближчого оточення)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Початок строку «___» _______________ 20___ року

Кінець строку «___» _______________ 20___ року

Поставлений(а) на облік «___» _____________ 20__ року

_________________________________

(посада працівника кримінально-

 

 _________________________________
виконавчої інспекції)
 ____________ 
(підпис)
 _______________
(прізвище, ініціали)

 

тел. __________________

 

Завантажити

Судимість
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація