Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Підготовка та підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, її значення


Підготовка
та підписання Угоди про асоціацію між Україною і Євпропейським союзом, її значення

Протягом 2007-2012 рр. відбулись 21 раунд переговорів щодо
Угоди про асоціацію та 18 раундів переговорів щодо розділу Угоди про створеня поглибленної
та всеохоплючої зони вільної торгівлі.

19 грудня 2011 р., на саміті Україна – ЄС було оголошено про завершення переговорів
щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вже за декілька місяців, 20 березня
2012 р., на рівні переговорних делегацій відбулось парафування Угоди про асоціацію,
а 19 липня 2012 р. Парафовано розділ Угоди щодо створення зони вільної торгівлі.
З кінця 2012 р. до середини 2013 р. Здійснювався офіційний переклад проекту Угоди
українською і мовами держав-членів ЄС. За рік, 15 травня 2013 р. Колегія Європейської
Комісії прийняла рішення рекомендувати Раді ЄС підписати Угоду, а також дозволити
її тимчасове застосування до завершення процедур ратифікації державами -членами
ЄС.

9 серпня 2013 р. проект Угоди був оприлюднений на Урядовому порталі.

За пропозицією Сторони ЄС було уточнено назву Угоди, і за згодою Української
Сторони угода отримала остаточну офіційну назву – «Угода про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони
».

Доцільно зазначити, що підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося
в два етапи. Так, 21 березня 2014 р. під час Позачергового Саміту Україна – ЄС було
підписано політичну частину Угоди та Заключний акт Саміту, які від імені України
підписав Прем’єр-міністр А. Яценюк. Зокрема, підписані Преамбула, стаття 1, Розділи
І «Загальні принципи», ІІ «Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво
та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики» і VII «Інституційні,
загальні та прикінцеві положення» Угоди. На Саміті українською стороною також була
зроблена заява про зобов’язання України, які випливають зі ст. 8 Угоди про асоціацію
стосовно ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р.,
що будуть виконані після внесення відповідних змін до Конституції України.

За півроку, 27 червня 2014 р. в ході засідання Ради ЄС Президентом України П.
Порошенком та керівництвом Європейського Союзу і главами держав та урядів 28 держав
– членів ЄС була підписана економічна частина Угоди – Розділи III «Юстиція, свобода
та безпека», IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», V «Економічне та галузеве
співробітництво» та VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із
шахрайством»,які разом з рештою тексту Угоди становлять єдиний документ.

16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно
ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Ця угода визначає якісно новий
формат відносин між Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та економічної
інтеграції» і слугує стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ
в Україні.

Підсумовуючи, варто зазначити, що розвиток відносин між Україною та Європейським
Союзом пройшов декілька етапів. Враховуючи той факт, що Україна має важливе економічне
та політичне значення для розвитку Європейського континенту, ЄС з самого початку
взяв курс на встановлення прагматичних відносин з Україною, які передбачали поступове
розширення та поглиблення взаємодії з одночасним втіленням Україною необхідних інституціональних,
економічних, та правових реформ, які б наблизили її до відповідних стандартів ЄС.
Наразі, між Україною та ЄС була укладена Угода про асоціацію, яка передбачає економічну
інтеграцію України до єдиного внутрішнього ринку ЄС та політичну асоціацію. Причому,
виходячи із тексту угоди, можна побачити, що хоча вона прямо не вказує на можливість
політичної інтеграції України до ЄС, тим не менш, непрямим чином обумовлює таку
можливість.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+