Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Угода про асоціацію між Україною та ЄС

Угода про асоціацію
між Україною та ЄС: цілі та принципи, юридичні особливості

«Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої
сторони
».

Цілями асоціації
є:

1) сприяти поступовому зближенню
Сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а також
поглиблюючи зв’язок України з політикою ЄС та її участь у програмах та агентствах;

2) забезпечити необхідні рамки
для посиленого політичного діалогу в усіх сферах, які становлять взаємний інтерес;

3) сприяти, зберігати й зміцнювати
мир та стабільність у регіональному та міжнародному вимірах;

4) запровадити умови для посилених
економічних та торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України
до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої
зони вільної торгівлі;

5) посилювати співробітництво
у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги
до прав людини і основоположних свобод;

6) запровадити умови для дедалі
тіснішого співробітництва в інших сферах, які становлять взаємний інтерес.

РОЗДІЛ І (з тексту угоди)

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

Стаття 2

Повага до демократичних принципів,
прав людини та основоположних свобод, а також повага до принципу верховенства права
повинні формувати основу внутрішньої та зовнішньої політики Сторін і є основними
елементами цієї Угоди. Забезпечення поваги до принципів суверенітету й територіальної
цілісності, непорушності кордонів і незалежності, а також протидія розповсюдженню
зброї масового знищення, пов’язаних з нею матеріалів та засобів їхньої доставки
також є основними елементами цієї Угоди.

Стаття 3

Сторони визнають, що принципи
вільної ринкової економіки становлять основу для їхніх відносин. Верховенство права,
належне врядування, боротьба з корупцією, боротьба з різними формами транснаціональної
організованої злочинності й тероризмом, сприяння сталому розвитку і ефективній багатосторонності
є головними принципами для посилення відносин між Сторонами

Підписання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС відбулося в два етапи.

21 березня 2014 р. під час Позачергового Саміту Україна – ЄС було підписано
політичну частину Угоди та Заключний акт Саміту, які від імені України підписав
Прем’єр-міністр А. Яценюк.

27 червня 2014 р. в ході засідання Ради ЄС Президентом України П.Порошенком
та керівництвом Європейського Союзу і главами держав та урядів 28 держав – членів
ЄС була підписана економічна частина.

16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували
Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Ратифікація Угоди про асоціацію
здійснюється на 2 рівнях:

європейському – Рада ЄС

національному – кожна держава-член
ратифікує цю угоду згідно з національним законодавством

Відповідно до статті 486 Угоди
з 1 листопада 2014 р. здійснюється її тимчасове застосування до моменту набрання
нею чинності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+