Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Правові основи розміщення інформації органів державної влади в Інтернет


Правові основи розміщення інформації органів
державної влади в Інтернет

Правову
основу розміщення в Інтернет інформації органів вико­навчої влади було створено
з прийняттям на початку 2002 р. Постано­ви Кабінету Міністрів “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтер­нет
інформації про діяльність органів виконавчої влади
. Головною метою оприлюднення інформації органів виконавчої влади в
Інтернет є підвищення ефективності та прозорості діяльності цих органів шляхом
впровадження та використання сучасних інформаційних тех­нологій для надання
інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси,
що відбуваються у державі.

Шляхами
оприлюднення відповідної інформації є:

 • розміщення і періодичне оновлення
  міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади
  інформації відповідно до вимог цього Порядку на власних всб-сайтах;
 • створення Єдиного веб-порталу
  Кабінету Міністрів України, при­значеного для інтеграції веб-сайтів органів
  виконавчої влади та роз­міщення інформаційних ресурсів відповідно до потреб
  громадян.

Було
визначено також норми визначення порядку захисту інформації, розміщеної в
Інтернет. Зокрема, передбачено, що інфор­мація, яка розміщується на веб-сайтах
органів виконавчої влади та Веб-порталі, повинна мати захист від
несанкціонованої модифікації. Інформаційне наповнення, захист інформації від
несанкціонованої модифікації іі технічне забезпечення функціонування веб-сайтів
мі­ністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади як
складових частин веб-порталу зазначені органи здійснюють само­стійно. Контроль
за дотриманням вимог захисту інформації, доступ­ної через веб-портал,
здійснюється Департаментом спеціальних теле­комунікаційних систем та захисту
інформації СБУ.

Оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади здійснюється з
метою підвищення ефективності та прозорості діяльності цих органів шляхом
впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання
інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси,
що відбуваються у державі.

Законодавством
також визначено особливий порядок використання органами виконавчої влади послуг
Інтернет, який визначається По­становою Кабінету Міністрів України
Про затвердження Порядку
підключення до глобальних мереж передачі даних
. Зокрема, цією постановою встановлено правовий
статус домену
gov.ua
як офіційної Інтернет-адреси
органів державної виконавчої влади.

Органи
виконавчої влади та інші державні органи зобов’язані реєструвати свою адресу
виключно на домені
gov.ua.

Інші
державні підприємства, установи та організації, які одержують, обробляють,
поширюють і зберігають інформацію, що є об’єктом державної власності та
охороняється згідно із законодавством, реє­струють свої адреси в домені ua.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+