Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Реєстрація зміни імені фізичної особи — громадянина України

Реєстрація зміни імені фізичної особи — громадянина
України

Ім’я фізичної особи, яка є громадянином
України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не
випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років,
має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років,
має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків (одного
з батьків — у разі, коли другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім,
оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений
батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір)
дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про
чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за
заявою матері) або піклувальника про надання згоди на зміну імені.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років,
має право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені.

Реєстрація зміни імені громадян України провадиться
за їх заявою державним відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем їх
проживання. Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови
пред’явлення паспорта громадянина України. Для зміни імені фізичної особи, яка
досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подається
свідоцтво про народження та довідка з місця проживання. Фізична особа, яка
досягла шістнадцятирічного віку, але не отримала паспорт громадянина України,
пред’являє свідоцтво про народження та довідку з місця проживання за умови,
якщо від дня досягнення зазначеного віку минуло менше ніж один місяць.

До заяви
про зміну імені додаються:

а) свідоцтво про народження заявника;

б) свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник
перебуває у шлюбі);

в) свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі,
коли шлюб розірвано);

г) свідоцтва про народження дітей (у разі,
коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

ґ) свідоцтва про зміну імені заявника, батька
чи матері, якщо воно раніше було змінено;

д) фотокартка заявника.

Державний відділ реєстрації актів цивільного
стану надсилає необхідні матеріали до органу внутрішніх справ за місцем
проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені. Орган
внутрішніх справ за результатами відповідної перевірки, яка проводиться
безоплатно, у місячний строк готує та надсилає висновок про можливість зміни
імені разом з усіма матеріалами до відділу реєстрації актів цивільного стану.

Підставами для відмови у наданні дозволу на
зміну імені є:

— перебування заявника під слідством, судом,
адміністративним наглядом;

— наявність у заявника судимості, яку не
погашено або не знято в установленому законом порядку;

— офіційне звернення правоохоронних органів
іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

— подання заявником неправдивих відомостей.

Заява про зміну імені розглядається державним
відділом реєстрації актів цивільного стану у тримісячний строк з дня її
подання. Відділ реєстрації актів цивільного стану на підставі документів про
зміну імені та висновку органу внутрішніх справ про можливість зміни імені
готує висновок про надання дозволу на зміну імені або відмову в його наданні в
двох примірниках, один з яких надсилає заявнику.

У разі надання дозволу на зміну імені заявник
у тримісячний строк від дня його надання відділом реєстрації актів цивільного
стану може звернутися для реєстрації зміни імені до відділу реєстрації актів
цивільного стану, яким складається актовий запис про зміну імені. Якщо заявник
без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу реєстрації актів
цивільного стану для реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає
силу. Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути оскаржена у суді в
установленому порядку.

У разі надання дозволу відділ реєстрації актів
цивільного стану вносить необхідні зміни до актових записів. Раніше видані
свідоцтва вилучаються і знищуються.

Після реєстрації зміни імені відділом
реєстрації актів цивільного стану на першій сторінці паспорта заявника
проставляється штамп з відміткою про те, що паспорт у зв’язку із зміною імені
підлягає обміну протягом місяця.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+