Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Кошти ОСББ

Кошти ОСББ

Кошти ССББ надходять та зберігаються на
рахунках у банківських установах і використовуються виключно за їх
призначенням. Використання та розпорядження коштами здійснюється відповідно до
статуту та затвердженого кошторису. Кошти об’єднання не підлягають розподілу
між членами об’єднання, за винятком випадків, передбачених законом.

Кошти
ОСББ складаються з:

— залишків коштів на рахунках попереднього
власника майна;

— статутних внесків, обов’язкових платежів
членів об’єднання;

— коштів, одержаних об’єднанням у результаті
здачі в оренду допоміжних приміщень;

— субсидій на оплату житлово-комунальних
послуг та компенсацій за громадян, які користуються правом на їх отримання,
щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі
обов’язкових платежів на утримання і ремонт неподільного та загального майна у
разі укладення відповідного договору між власником приміщення та об’єднанням;

— доходів, що спрямовуються на виконання
статутних цілей об’єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств,
засновниками яких є об’єднання;

— добровільних майнових, у тому числі
грошових, внесків фізичних і юридичних осіб.

Для накопичення коштів на ремонт неподільного
та загального майна і термінового усунення збитків, що виникли в результаті
аварій чи непередбачених обставин, в обов’язковому порядку створюються
ремонтний та резервний фонди об’єднання. Кошти цих фондів акумулюються на
рахунку об’єднання у банківських установах і використовуються виключно за
цільовим призначенням.

Перелік та розміри обов’язкових платежів на
обслуговування і ремонт неподільного та загального майна, а також порядок їх
сплати встановлюються відповідно до статуту об’єднання.

За рішенням загальних зборів об’єднання можуть
створюватися спеціальні фонди, витрати з яких здійснюються на цілі, що
передбачені статутом. Порядок створення спеціальних фондів визначається
Кабінетом Міністрів України. Кошти цих фондів акумулюються на банківських
рахунках об’єднання.

Оплата
комунальних послуг членами ОСББ

За наявності технічної можливості проведення
по-квартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання,
гарячого водопостачання та інших послуг власники жилих і нежилих приміщень
можуть перераховувати кошти безпосередньо на рахунки підприємств, організацій,
які надають ці послуги, за відповідними тарифами для кожного виду послуг у
порядку, встановленому законом. Власники нежилих приміщень сплачують надані
послуги за тарифами, що встановлені для відповідних видів діяльності.

Кошти, що сплачуються власниками приміщень за
надані їм комунальні послуги, можуть згідно з укладеними договорами надходити
на рахунок об’єднання для накопичення і наступного перерахунку підприємствам,
організаціям, які надають ці послуги. Перерахування коштів підприємствам,
організаціям, які надають послуги, здійснюється щомісячно у визначений день
відповідно до договору між об’єднанням і цими підприємствами, організаціями.

За відсутності технічної можливості проведення
поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання,
гарячого водопостачання та інших послуг управитель зобов’язаний за рахунок
коштів балансоутримувача встановити загальнобудинкові прилади обліку. У разі,
якщо правління об’єднання самостійно здійснює функції управителя, воно за договором
з постачальниками комунальних послуг може бути колективним замовником
(абонентом) таких послуг. У цьому випадку об’єднання несе повну
відповідальність за своєчасну сплату вартості фактично спожитих членами
об’єднання комунальних послуг.

Власники квартир, приміщень, що не обладнані
приладами обліку, зобов’язані укласти договір про обслуговування та оплату
комунальних послуг з управителем незалежно від членства в об’єднанні.

Відмова від укладення договору, від оплати
рахунків або несплата рахунків не допускається. Такі дії є порушенням прав
інших членів об’єднання і підставою для звернення до суду про стягнення
заборгованості із плати по відповідних рахунках у примусовому порядку.

Власники несуть відповідальність за
своєчасність здійснення платежів на рахунок управителя незалежно від
використання приміщень особисто чи надання належних їм приміщень в оренду, якщо
інше не передбачено договором.

Об’єднання
ліквідується у разі:

— фізичного знищення або руйнування житлового
комплексу, яке унеможливлює його відновлення або ремонт;

— відчуження житлового комплексу за рішенням
суду;

— придбання однією особою всіх приміщень у
житловому комплексі.

У разі ліквідації об’єднання кошти, що
залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма власниками
приміщень пропорційно сукупному розміру їх внесків та обов’язкових платежів на
утримання і ремонт неподільного майна, відповідної частки загального майна, а
також на інші спільні витрати у багатоквартирному будинку.

При цьому здійснюється залік заборгованості
кожного власника перед об’єднанням відповідно до статуту цього об’єднання. Якщо
власник приміщення в об’єднанні, незалежно від членства в ньому, має борг перед
цим об’єднанням, сума якого перевищує суму його частки в майні, і відмовляється
сплатити цей борг, спір вирішується у судовому порядку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+