Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Житлово-комунальні послуги

Житлово-комунальні послуги

Житлово-комунальні послуги — результат
господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та
перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах
будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і
правил.

Житлово-комунальні
послуги поділяються за:

1) функціональним призначенням;

2) порядком затвердження цін/тарифів.

Залежно від функціонального призначення житлово-комунальні
послуги поділяються на:

1) комунальні послуги (централізоване
постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та
електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів
тощо);

2) послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової
території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування
внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального
користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо);

3) послуги з управління будинком, спорудою або
групою будинків (балансоутримания, укладання договорів на виконання послуг,
контроль виконання умов договору тощо);

4) послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд
(заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція,
відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).

Залежно від порядку затвердження цін/тарифів
на житлово-комунальні послуги вони поділяються на три групи:

1) перша група — житлово-комунальні послуги,
ціни/тарифи на які затверджують спеціально уповноважені центральні органи
виконавчої влади;

2) друга група — житлово-комунальні послуги,
ціни/тарифи на які затверджують органи місцевого самоврядування для надання на
відповідній території;

3) третя група — житлово-комунальні послуги,
ціни/тарифи на які визначаються виключно за договором (домовленістю сторін).

Порядок
надання житлово-комунальних послуг

Порядок надання житлово-комунальних послуг, їх
якісні та кількісні показники мають відповідати умовам договору та вимогам
законодавства. Перелік житлово-комунальних послуг, що надаються споживачу,
залежить від рівня благоустрою відповідного будинку (споруди).

Комунальні послуги надаються споживачу
безперебійно, за винятком часу перерв на:

1) проведення
ремонтних і профілактичних робіт виконавцем/виробником (виконавець — суб’єкт
господарювання, предметом діяльності якого є падання житлово-комунальної
послуги споживачу відповідно до умов договору;

виробник — суб’єкт господарювання, який
виробляє або створює житлово-комунальні послуги) за графіком, погодженим з
виконавчими органами місцевих рад або місцевими державними адміністраціями
згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної
експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і
капітального ремонтів та іншими нормативними,документами;

2) міжопалювальний період для систем опалення,
рішення про початок та закінчення якого приймається виконавчими органами відповідних
місцевих рад або місцевими державними адміністраціями виходячи з кліматичних
умов, згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної
експлуатації та іншими нормативними документами;

3) ліквідацію наслідків, пов’язаних з дією непереборної
сили.

Споживач зобов’язаний забезпечити доступ до
мережі, арматури, засобів обліку, розподільчих систем представників
виконавця/виробника за наявності в них відповідного посвідчення:

1) для ліквідації аварій — цілодобово;

2) для встановлення і заміни
санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічних та
профілактичних оглядів, зняття контрольних показників засобів обліку тощо —
згідно з істотними умовами договору.

Працівники виконавця/виробника повинні
поважати права споживачів, перебувати (відвідувати) тільки в тих приміщеннях,
де розташоване обладнання, перевірка, ремонт, огляд якого відбувається.

У невідкладних випадках, пов’язаних з
урятуванням життя людей та майна, може бути здійснене проникнення до житла та
іншого володіння особи для проведення в них огляду та ліквідації аварій без
отримання згоди споживача (несанкціонований доступ) у нижчезазначеному порядку.

Якщо споживач відсутній і при цьому немає
можливості встановити зв’язок з ним з метою його інформування про необхідність
негайного прибуття до приміщення або він відмовляється допустити в займані ним
приміщення представників виконавця/виробника і при цьому є об’єктивні підстави
вважати, що аварія, неполадки, які унеможливлюють надання житлово-комунальних
послуг іншим споживачам, відбулися саме в цих приміщеннях, — доступ у
приміщення відбувається без отримання згоди споживача (несанкціонований
доступ). Представник виконавця/виробника попереджає споживача, який присутній,
але відмовляється допустити до житла та іншого володіння, про здійснення
несанкціонованого доступу. Під час здійснення несанкціонованого доступу і до
повного завершення робіт повинні бути присутні: представник
виконавця/виробника, представник балансоутримувача/управителя, органів
внутрішніх справ, аварійно-ремонтної бригади та споживач з будь-якого із
суміжних приміщень.

Під час несанкціонованого доступу на
аварійно-ремонтну бригаду покладаються такі обов’язки:

1) забезпечення
доступу в приміщення шляхом порушення конструктивної цілісності вхідних дверей
або вікон у приміщенні після погодження своїх дій з іншими учасниками
несанкціонованого доступу;

2) здійснення огляду місця аварії, неполадки,
що унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг іншим споживачам;

3) проведення ремонтних та відновлювальних робіт;

4) термінове відновлення конструктивної
цілісності вхідних дверей, вікон приміщення, що були пошкоджені під час
несанкціонованого доступу, і проведення ремонтних та відновлювальних робіт, але
не більше ніж протягом доби з часу проведення несанкціонованого доступу;

5) дотримання прав громадян, які проживають у
цих приміщеннях, мінімізація негативних наслідків несанкціонованого доступу,
зокрема щодо їх майна та обмеження доступу лише приміщеннями, необхідними для
проведення робіт.

Представник виконавця/виробника складає акти
про проведення несанкціонованого доступу та про проведення ремонтних та
відновлювальних робіт, які підписуються всіма учасниками несанкціонованого
доступу. В актах обов’язково зазначаються: підстави для несанкціонованого
доступу, відмітка про попередження споживача із зазначенням часу та осіб, які
вели переговори із споживачем, у разі, якщо вони були проведені, причина та
місце виникнення аварії, неполадки, перелік виконаних робіт, прізвище, ім’я, по
батькові та посади учасників несанкціонованого доступу. Оригінали складених
актів зберігаються у виконавця/виробника, іншим учасникам несанкціонованого
доступу видаються копії, завірені печаткою виконавця. Представник
виконавця/виробника опечатує відновлені двері, вікна власною печаткою та
ставить підпис, час і дату опечатування.

У разі порушення виконавцем умов договору
споживач має право викликати його представника для складення та підписання
акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень
тощо. Представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше
строку, визначеного договором.

Акт-претензія складається споживачем та
представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття
представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необгрунтованої
відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його
підписали не менш як два споживачі. Акт-претензія споживача подається
виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок
платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в
задоволенні його претензій.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+