Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Стягнення аліментів при виїзді платника аліментів за кордон

Стягнення аліментів при виїзді платника аліментів за
кордон

У разі виїзду одного з батьків за кордон на постійне
проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання правової
допомоги, аліменти стягуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України. На сьогоднішній день діє Постанова Кабінету Міністрів України від 19
серпня 2002 р. № 1203, якою затверджено «Порядок стягнення аліментів на дитину
(дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній
державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги». Відповідно
до цього нормативно-правового акта у разі виїзду одного з батьків, який є
громадянином України, для постійного проживання в іноземній державі, з якою
Україна не має договору про подання правової допомоги (далі — постійне проживан­ня
за кордоном), він повинен виконати аліментні зобов’язання з утримання дитини
(дітей) до досягнення нею повноліття (далі — аліментні зобов’язання), які
оформляються договором між цією особою та одним з батьків, з яким залишається
дитина (діти), або її опікуном, піклувальником (далі — одержувач аліментів),
або договором про припинення права на аліменти для дитини (дітей) у зв’язку з
передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру,
земельну ділянку тощо). Якщо аліментні зобов’язання не були виконані особою, що
виїжджає, стягнення аліментів провадиться за рішенням суду.

З метою запобігання ухиленню батьків від утримання дітей до
їх повноліття шляхом сплати аліментів особа, яка виїжджає для постійного
проживання за кордоном, разом із заявою про видачу паспорта громадянина України
для виїзду за кордон або оформлення відповідної сторінки у паспорті подає до
паспортної служби органу внутрішніх справ за місцем постійного проживання в Україні
у разі наявності дитини (дітей), що залишається в Україні, договір про виплату
аліментів, або нотаріально засвідчену заяву про відсутність у одержувача
аліментів вимог щодо стягнення аліментних платежів, або копію рішення суду про
виплату аліментів.

До моменту одержання паспорта зазначена особа повинна подати
до відповідного органу внутрішніх справ за місцем постійного проживання в
Україні документ, що підтверджує виконання аліментних зобов’язань, — нотаріально
засвідчену заяву про відсутність у одержувачів аліментів вимог щодо стягнення
аліментних платежів (якщо така заява не подавалася при поданні заяви про видачу
паспорта громадянина України для виїзду за кордон) або нотаріально засвідчену
копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження
(якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду).

У разі невиконання аліментних зобов’язань на момент
одержання паспорта до особи, що виїжджає для постійного проживання за кордоном,
застосовуються обмеження, передбачені законодавством.

Особа, що виїхала за межі України для тимчасового перебування
і має в Україні неповнолітню дитину (дітей), у разі порушення клопотання про
залишення для постійного проживання за кордоном подає до дипломатичного
представництва або консульської установи У країни за кордоном такі ж документи,
як і при подачі заяви про видачу паспорта громадянина України для виїзду за
кордон (йшлося вище). У разі наявності неврегульованих аліментних зобов’язань
керівник дипломатичного представництва або консульської установи України за
кордоном приймає рішення про відмову в задоволенні клопотання до усунення
обставин, які цьому перешкоджають.

19 жовтня 2006 року в Україні набрала чинності Конвенція про
стягнення аліментів за кордоном, укладена у м. Нью-Йорк 20 червня 1956 року.
Міністерством юстиції України видано наказ «Про затвердження Інструкції про виконання
в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном» від 29 грудня 2006 р.
№ 121/5. Цей нормативно-правовий акт визначає:

– порядок звернення із заявою про стягнення аліментів з
відповідача, який проживає за кордоном;

– порядок звернення із заявою про визнання і виконання
рішення суду України про стягнення аліментів на території іншої держави;

– порядок опрацювання заяв, іцо надходять від іноземних
заявників, про стягнення аліментів та про визнання і виконання рішення
іноземного суду про стягнення аліментів з осіб, які проживають в Україні;

– порядок надання міжнародної правової допомоги у зв’язку з
розглядом справ на підставі Конвенції;

– функції Міністерства юстиції та його територіальних
управлінь юстиції при виконанні Конвенції.

Ця Інструкція визначає спрощену процедуру стягнення
аліментів на дитину або утримання на іншого члена сім’ї згідно з Конвенцією у
відносинах з такими державами, які є її сторонами: Австралія, Алжир, Аргентина,
Барбадос, Бельгія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Буркіна-Фасо,
Ватикан, Великобританія, Гаїті, Гватемала, Греція, Данія, Еквадор, Естонія,
Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Кабо-Верде, Казахстан, Кіпр, Киргизстан, Колумбія,
Німеччина, Ліберія, Люксембург, Македонія, Мексика, Молдова, Монако, Марокко,
Нігер, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Пакистан, Польща, Португалія,
Румунія, Сейшели, Сербія, Словаччина, Словенія, Суринам, Туніс, Туреччина,
Уругвай, Угорщина, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія,
Центральноафриканська Республіка, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка
(далі — Договірні Сторони).

У разі, коли між Україною та будь-якою з договірних сторін
цієї Конвенції діє інший міжнародний договір, що регулює питання визнання і
виконання судових рішень, виконання доручень про вручення документів або
отримання доказів за кордоном, можуть застосовуватись положення відповідного
міжнародного договору.

Усі звернення про стягнення аліментів на дитину або
утримання на іншого члена сім’ї та інші документи на виконання Конвенції в
Україні надсилаються для передачі
за кордон або з-за кордону через Міністерство юстиції України. Якщо позивач
проживає на території України, звернення про стягнення аліментів на дитину або
утримання на іншого члена сім’ї можуть направлятися до Міністерства юстиції
через головні управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, в
областях, м. Києві та Севастополі (далі — територіальні управління юстиції).

 

Звернення із заявою про стягнення аліментів з відповідача
(боржника), який проживає за кордоном

У разі, коли відсутнє рішення суду України про стягнен­ня
аліментів з відповідача, який проживає за кордоном, або коли згідно із
законодавством іноземної держави вирішен­ня питання здійснюється за місцем
проживання відповіда­ча, або коли потребує вирішення питання про зміну розміру
аліментів, до відповідної іноземної держави надси­лаються документи, необхідні
для розгляду справи по суті. Звернення про вирішення питання про стягнення
аліментів на підставі Конвенції оформлюється позивачем письмово в довільній
формі. До звернення додається заява про стягнення аліментів.

Заява чи додатки до неї повинні містити таку інфор­мацію та
документи:

а) повне ім’я відповідача (боржника), дату народжен­ня,
громадянство та, наскільки це відомо позивачу, його місця проживання протягом
останніх п’яти років, рід за­нять і місце роботи, фотокартку (за наявності);

б) відомості про фінансові та сімейні обставини відповідача,
у тому числі інформацію про належне йому майно;

в) відомості про фінансові та сімейні обставини пози­вача
(заявника), у тому числі довідку про доходи;

г) засвідчену копію документа, що підтверджує ступінь
родинних зв’язків між відповідачем та особою, па користь якої вимагаються
аліменти (наприклад, свідоцтва про на­родження, рішення суду про встановлення
батьківства то­що);

ґ) фотокартку позивача;

д) будь-яку іншу інформацію, що може сприяти вста­новленню
місцезнаходження відповідача (боржника) чи виконанню клопотання, або яка
визначена відповідною іноземною державою як необхідна;

е) нотаріально
засвідчене доручення, яке уповноважує орган, що приймає, відповідної договірної
сторони діяти від імені позивача, або інформацію про будь-яку іншу осо­бу,
уповноважену діяти від імені позивача.

Коли заява стосується вирішення питання про зміну розміру
аліментів, замість документа, зазначеного в підпункті «г», надається засвідчена
копія судового рішення чи іншого документа, яким установлено розмір аліментів.

До звернення додаються переклад заяви і документів, що до
неї додаються, на офіційну мову іноземної держа­ви, на території якої пропонується
стягнути аліменти. Оформлена заява надсилається до Міністерства юстиції України
через територіальне управління юстиції.

Міністерство юстиції надсилає заяву органу, що прий­має,
відповідної іноземної держави протягом місяця від дня її надходження. Цей строк
може становити більше ніж один місяць, якщо для звернення за кордон необхідно
отримати додаткову інформацію або документи та вжити інших заходів для
належного оформлення заяви. Заява повер­тається
ініціатору звернення (заявнику) у разі, якщо вона не відповідає вимогам Конвенції та
правилам, що зазначені вище, з
роз’ясненням причин повернення. Міністерство юс­тиції України письмово повідомляє позивача про хід та ре­зультати розгляду заяви.

 

Звернення з клопотанням про визнання і виконання рішення
cуду України про стягнення аліментів на території іншої держави

Звернення про визнання
і виконання рішення суду Ук­раїни
про стягнення аліментів на території
іншої держави подається позивачем
або уповноваженою на це особою письмово
в довільній формі.

До звернення
долається клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів.

Це клопотання має
містити таку інформацію:

а) повне ім’я відповідача (боржника), дата народження,
громадянство та, наскільки це відомо позивачу (стягувану), його адреси протягом
останніх п’яти років, рід занять і місце роботи і, по можливості, фотокартка;

б) наявні відомості про фінансові та сімейні обставини
боржника, у тому числі інформація про належне йому майно;

в) будь-яка інша інформація, що може сприяти встановленню
місцезнаходження боржника чи виконанню клопотання або яка визначена відповідною
іноземною державою як необхідна.

До клопотання додаються належним чином оформлені судом, що
виніс рішення, такі документи:

а) копія судового рішення;

б) довідка
про те, що рішення набрало законної сили;

в) довідка про часткове виконання або невиконання рішення на
території України;

г) довідка про
те, що відповідач був належним чином
повідомлений про день судового засідання, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;

ґ) при необхідності
та можливості копія протоколу
судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справу про стягнення
аліментів було розглянуто по суті.

До звернення додається фотокартка стягувана і переклад
клопотання та документів, що до нього додаються, на офіційну мову іноземної держави,
на території якої пропонується здійснити визнання і виконання рішення.

Оформлені звернення разом з клопотанням надсила­ються до
Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції.

Клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення
аліментів надсилається Міністерством юстиції України органу, що приймає,
відповідної іноземної держави протягом одного місяця від дня його надходження.
Цей строк може становити більше ніж один місяць, якщо для звернення за кордон
потрібно отримати додаткову інформацію або документи та вжити інших заходів для
належного оформлення клопотання.

Про хід та результати розгляду клопотання про визнання і
виконання рішення про стягнення аліментів Міністерство юстиції України письмово
повідомляє позивачу.

 

Опрацювання звернень, що надходять від іноземних за­явників,
про стягнення аліментів та про визнання і вико­нання рішення іноземного суду
про стягнення аліментів з осіб, які проживають в Україні

Звернення іноземного позивача з позовною заявою про
стягнення аліментів (про зміну розміру аліментів) з відповідача, що проживає в
Україні, здійснюється через відповідний орган іноземної держави. Останній
надсилає відповідні документи Міністерству юстиції України. Позовна заява оформлюється позивачем
письмово з ураху­ванням положень
Цивільного процесуального кодексу України
та Конвенції. Із заявою надсилається засвідчений переклад всіх матеріалів українською мовою, а в разі неможливості
— англійською чи французькою мовою.

Клопотання про
визнання і виконання рішення іно­земного суду про стягнення аліментів з відповідача (боржника), який проживає в Україні, оформлюється
позивачем (стягувачем) або уповноваженою ним особою У письмовій формі та з
урахуванням ст. 394 Цивільного процесуального
кодексу України і повинно містити:

а) повне ім’я позивача, дату народження, громадянство, місце
проживання (перебування) або місцезнаходження, місце роботи, а також ім’я й
адресу законного представника позивача, а у відповідних випадках — повне ім’я і
дату народження особи, на утримання якої стягуються аліменти;

б) повне ім’я відповідача, дату народження, громадянство та,
наскільки це відомо позивачеві, його адреси протягом останніх п’яти років і рід
занять, його місцезнаходження чи місцезнаходження його майна в Україні;

в) мотиви подання заяви, а також будь-яку іншу інформацію,
зокрема про фінансовий та сімейний стан позивача й відповідача.

До заяви додаються такі документи:

а) засвідчена
в установленому порядку копія рішення іноземного суду, про примусове виконання
якого по­дається заява;

б) офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили (якщо це
не зазначено в самому рішенні);

в) документ, який засвідчує,
що сторона, стосовно якої постановлено
рішення іноземного суду і яка не бра­ла участі в судовому процесі, була
належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи;

г) документ, що визначає, у якій частині чи з якого часу
рішення іноземного суду підлягає виконанню (якщо воно вже виконувалося раніше);

ґ) документ, що посвідчує повноваження представни­ка
позивача (якщо заява подається представником);

д) фотокартка позивача та, по можливості, фотокартка
відповідача.

Разом із заявою надсилається засвідчений переклад усіх
матеріалів українською мовою, а в разі неможливості — англійською чи
французькою мовою.

Міністерство юстиції здійснює перевірку оформлення
документів, надісланих із-за кордону. У разі необхідності запитує додаткову
інформацію з метою належного оформлення цих документів. Належно оформлену заяву
Міністерство юстиції у місячний строк надсилає територіальному управлінню
юстиції для передачі до суду, визначеного відповідно до Цивільного процесуального
кодексу України.

Питання про стягнення аліментів або про визнання і виконання
рішення про стягнення аліментів на користь особи, що проживає за кордоном, в
Україні вирішується з урахуванням Цивільного процесуального кодексу України та
Закону України «Про міжнародне приватне право».

У разі якщо у відносинах між Україною та відповідною
іноземною державою діє міжнародний договір, що містить спеціальні норми
міжнародного приватного права (колізійні норми) або процесуальні норми,
застосовуються норми такого міжнародного договору України.

Копія рішення чи ухвали суду України, постановле­ного за
результатами розгляду заяв, що надійшли на підставі Конвенції, надсилається на
адресу Міністерства юстиції України для повідомлення органу іноземної держави
або заінтересованої особи (позивача або його упов­новаженого представника).

Виконання рішень судів на території України здійснюється
відповідно до законодавства України.

На підставі рішення іноземного суду та ухвали про надання
дозволу на його примусове виконання, що набрала законної сили, суд видає
виконавчий лист, який надсилається для виконання у порядку, установленому
законом.

Виконавчий лист за рішенням про стягнення аліментів
видається за заявою позивача або уповноваженого ним представника і передається
для виконання в органи державної виконавчої служби. Виконання рішення суду
здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче
провадження».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ