Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Слідчі ізолятори

Розділ
3. УСТАНОВИ ПРИМУСОВОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Слідчі
ізолятори

У
слідчих ізоляторах тримаються:

1. Особи, узяті під варту на підставі санкції
прокурора або ухвали чи постанови суду.

2. Особи, які відповідно до законодавства
України взяті під варту для їх подальшої екстрадиції.

3. Передані в Україну особи, які перебували
під вартою на території іншої держави, у зв’язку з прийняттям кримінального
переслідування від іноземної держави.

4. Тимчасово передані в Україну особи, які
перебували під вартою на території іншої держави, у зв’язку з провадженням
досудового (судового) слідства про злочини, учинені іншими особами.

5. Особи, які у випадках, передбачених
законодавством України, перевозяться на території України транзитом для їх
подальшої передачі правоохоронним органам іншої держави.

6. Засуджені до позбавлення волі на певний
строк:

— вироки щодо яких набрали законної сили — до
направлення їх у установи виконання покарань;

— залишені в установленому порядку в слідчому
ізоляторі для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою;

— залишені в слідчому ізоляторі або переведені
до нього з установ виконання покарань у зв’язку з провадженням слідчих дій у
справах про злочини, учинені іншими особами, або у зв’язку з розглядом справи в
суді;

— переведені з установ виконання покарань у
зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності з іншої справи, якщо
щодо них обрано запобіжний захід – узяття під варту;

— особи, які у випадках, передбачених
законодавством України, приймаються чи передаються до іншої держави для
подальшого відбування покарання.

7. Засуджені до довічного позбавлення волі.

8. Засуджені до відбування покарання в
дисциплінарному батальйоні — до направлення їх у дисциплінарний батальйон.

9. Особи, яким відповідно до статей 94-96
Кримінального кодексу України судом призначено примусові заходи медичного
характеру або примусове лікування у спеціальних лікувальних закладах.

Підставою для приймання і тримання у слідчому
ізоляторі осіб, узятих під варту, і засуджених є;

— вмотивована постанова судді чи ухвала суду
про обрання як запобіжного заходу взяття під варту, винесене відповідно до
Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України;

— вирок суду, що не набрав законної сили, про
засудження до позбавлення волі або направлення в дисциплінарний батальйон;

— вирок суду, що набрав законної сили, про
засудження до позбавлення волі особи, яка не перебувала під вартою до набрання
вироком законної сили;

— постанова судді про скасування умовного
засудження або відстрочки виконання вироку;

— ухвала (постанова) суду про поміщення особи,
яка тримається під вартою, до психіатричної лікарні з посиленим або суворим
наглядом;

— розпорядження Державного департаменту
України з пи­тань виконання покарань (далі – Департамент) у випадках, перед­бачених
законодавством.

Особи, які тримаються в слідчому ізоляторі,
зобов’язані дот­римуватися Правил поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих
під варту, і засуджених, затверджених наказом Державного де­партаменту України
з питань виконання покарань від 20 вересня 2000 року № 192. Ці Правила,
виготовлені друкарським спосо­бом, вивішуються у всіх камерах, виробничих
майстернях та інших приміщеннях, де перебувають ув’язнені і засуджені.

Адміністрація слідчого ізолятора зобов’язана
ознайомити всіх осіб, узятих під варту, і засуджених з вимогами режиму триман­ня,
їх правами і обов’язками. Крім того, начальником слідчого ізолятора
встановлюється і оголошується наказом розпорядок дня. У ньому передбачається
час для 8-годинного безперервного сну, підйому, туалету, приймання їжі, праці,
профілактичних, ма­теріально-побутових заходів та підготовки до сну.

Особи, узяті під варту, і засуджені можуть
викликатися для допиту в слідчому ізоляторі в межах з 9.00 до 20.00 години в ро­бочі
дні. У виняткових випадках слідчі можуть проводити допи­ти у вихідні дні з 9.00
до 15.00 години.

Для придбання особами, узятими під варту, і
засудженими продуктів харчування і предметів першої потреби в слідчому ізо­ляторі
створюється магазин. Купувати в магазині продукти харчу­вання і предмети першої
потреби дозволяється не менше двох разів на місяць, а жінкам, які мають при
собі дітей, і вагітним жінкам — не менше чотирьох разів на місяць. Особи, які
підляга­ють поміщенню за ухвалами судів в психіатричні лікарні з посиле­ним або
суворим наглядом, можуть за узгодженням з лікарем ку­пувати продукти харчування
і предмети першої потреби не менше трьох разів на місяць. Засуджені до
позбавлення волі, які тимчасо­во залишені в слідчому ізоляторі або переведені
до них у зв’язку з провадженням слідчих дій в справах про злочини, учинені інши­ми
особами, користуються грішми для купівлі продуктів харчу­вання та предметів
першої потреби за нормами, встановленими для засуджених того виду виправної
колонії, що визначений їм Департаментом відповідно до Кримінально-виконавчого
кодексу України та нормативно-правових актів Департаменту.

Виводити осіб, узятих під варту, і засуджених
із камер до ма­газину не дозволяється. Товари для них купує працівник слідчо­го
ізолятора. З цією метою бажаючим придбати продукти харчу­вання і предмети
першої потреби видається бланк заяви, який після заповнення здається
представнику адміністрації разом з квитанцією про наявність грошей на особовому
рахунку. Працівник магазину попередньо перевіряє у фінансовій частиш наявність
грошей на особових рахунках осіб, які виявили бажан­ня купити продукти
харчування і предмети першої потреби. Куп­лений товар розноситься по камерах і
вручається під розписку.

Якщо в особи, для якої купувались товари,
залишилися гроші на особовому рахунку, то квитанція їй повертається з
відповідною відміткою, а при їх відсутності квитанція приєднується до заяви.
Після закінчення робочого дня працівник магазину складає аван­совий звіт і
разом із заявами здає його до фінансового відділу для списання грошей з
особових рахунків.

Особи, взяті під варту, і засуджені можуть
отримувати в посил­ках (передачах), купувати в мгазинах будь-які продукти
харчуван­ня (за винятком продуктів з простроченим терміном реалізації,
консервованих продуктів із м’яса, риби, овочів, фруктів, виготов­лених у
домашніх умовах, продуктів, що потребують додаткового приготування шляхом
термічної обробки, та ті, що необхідно зберігати при температурі 2-4оС протягом 72 годин, а також спиртних напоїв та пива) та без обмежень тютюнові
вироби фабричного розфасування, сигарети та чай. Особи, взяті під варту, і
засуджені можуть зберігати при собі в камері чай — без обмежень, тютюнові
вироби — не більше 30 пачок цигарок або махорки (решта здається на склад для
зберігання), сірники – не більше 10 коробок.

 

Предмети першої потреби, які дозволено купувати в
магазині слідчого ізолятора:

1. Майки, труси, носові хусточки, панчохи
(шкарпетки), тапочки кімнатні (спортивні).

2. Спортивні костюми.

3. Предмети туалету (туалетне, господарське
мило, зубна щітка, зубний порошок або паста, пластмасові гребінець і мильниця,
крем для гоління і після гоління, вазелін, шампунь, пластмасові станки для
гоління з касетними головками та електробритви), засоби профілактики
ВІЛ-інфекції та хвороб, що передаються статевим шляхом (презервативи).

4. Хустки, рейтузи, пояси, бюстгальтери, губна
помада, пудра та засоби особистої гігієни для жінок (гігієнічні пакети,
прокладки, марля, вата).

5. Щітки і крем для взуття (тільки для
засуджених, залишених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування
чи благоустрою).

6. Електрокип’ятильники.

7. Зошити, прості олівці, кулькові ручки і
стержні до них (з мастикою чорного, синього та фіолетового кольорів), конверти,
марки, поштові листівки.

8. Сірники, тютюнові вироби, папір для
куріння.

 

Предмети першої потреби, які можна направляти в посилках
(передачах):

1. Постільні речі, рушник, кухоль, ложка.

2. Одяг, головний убір, взуття за сезоном в
одному комплекті, за винятком поясних ременів, підтяжок, краваток.

3. Спортивний костюм (один).

4. Натільна білизна — не більше двох
комплектів, панчохи (шкарпетки), рукавиці — не більше двох пар, носові
хустинки.

5. Халати, хустки, рейтузи, пояси,
бюстгальтери, губна помада, пудра та засоби особистої гігієни для жінок
(гігієнічні пакети, прокладки, марля, вата).

6. Підручники й учбове приладдя, література,
періодичні видання, у тому числі релігійного змісту, щітки для одягу га взуття,
крем для взуття (тільки для засуджених, залишених у слідчому ізоляторі для
роботи з господарського обслуговування чи благоустрою).

7. Кімнатні або спортивні тапочки (одна пара).

8. Предмети туалету (туалетне, господарське
мило, зубна щітка, зубний порошок або паста, пластмасові гребінець і мильниця,
шампунь, вазелін, крем для гоління і після гоління, пластмасовий станок д ля
гоління з касетною головкою), засоби профілактики венеричних хвороб
(презервативи).

9. Електричні бритви.

10. Окуляри і, з дозволу лікаря, дерев’яні
палиці, милиці (протези).

11. Письмовий папір, зошити, прості олівці,
кулькові ручки та стержні з мастикою чорного, синього або фіолетового кольорів,
конверти, марки, поштові листівки.

12. Телевізори.

13. Побутові електричні кип’ятильники
промислового виготовлення.

14. Натільні хрестики та інші предмети культу,
виготовлені із некоштовних матеріалів.

15. Шашки, шахи, доміно, нарди.

Особи, узяті під варту, і засуджені, щодо яких
вироки не набрали законної сили, мають право одержувати двічі на місяць
передачі або носилки та без обмежень гроші у вигляді переказів та готівки.
Максимальна вага однієї посилки або бандеролі визначається діючими поштовими
правилами. Вага однієї передачі не може перевищувати встановленої ваги посилки.

Особи, хворі на психічні розлади, та хворі,
які перебувають на стаціонарному лікуванні, за узгодженням з лікарем, одержують
посилки (передачі) не більше трьох разів на місяць за асортиментом продуктів,
дозволених для хворих у лікувальних закладах охорони здоров’я.

Засуджені, які доставлені в слідчий ізолятор з
установ виконання покарань у разі обрання щодо них запобіжного заходу взяття
під варту у зв’язку з провадженням слідства з іншої кримінальної справи, а
також які підлягають відправленню до виправно-трудових установ після набрання
вироком законної сили, одержують посилки, передачі та бандеролі в порядку,
установленому Кримінально-вико
навчим кодексом України для визначеного їм виду установи виконання
покарань.

Особам, узятим під варту, і засудженим, якщо
вони не мають необхідного власного одягу та взуття, начальник слідчого
ізолятора може дозволити прийняти для них передачу з одягом і взуттям до
сезону. Така передача не зараховується до кількості передач, що дозволені
Законом України «Про попереднє ув’язнення».

Одержання бандеролей особам, узятим під варту,
не дозволяється.

Телевізори, що одержали особи, узяті під
варту, від родичів або інших осіб під час перебування у слідчому ізоляторі,
установлюються по одному в камері. Ув’язненим, які одержали телевізори,
категорично забороняється передавати їх в особисте користування іншим особам. У
число та вагу передач телевізори не враховуються. У зв’язку з вибуттям таких
осіб в інші установи телевізори повертаються їх власникам. Направляти
телевізори до місць відбування покарання категорично забороняється.

Особам, узятим під варту, дозволяється
одержувати грошові перекази через поштові відділення, а також через виділеного
для цього працівника фінансового відділу, які в установленому по­рядку
зараховуються на особовий рахунок ув’язнених.

Посилки та бандеролі приймаються від поштових
відділень на ім’я осіб, які тримаються у слідчому ізоляторі. За відсутності пра­ва
на одержання посилки, бандеролі чи при перевищенні їх ваги посилки і бандеролі
від установ зв’язку не приймаються.

Розкриття та огляд вмісту посилки і бандеролі
здійснюються комісією в кількості не менше трьох працівників, яка призначаєть­ся
начальником слідчого ізолятора.
При огляді дотримується та­кий самий порядок, як і при перевірці
передачі. Речі, що не дозво­лені для зберігання в камері, здаються на склад з
видачею квитанції особі, якій адресована посилка чи бандероль, або повертаються
відправникам накладною оплатою чи за рахунок адресатів.

За результатами розкриття та огляду посилок,
бандеролей складається акт, у якому зазначаються: найменування, вага та
кількість продуктів і речей, їх зовнішні ознаки і якість, ступінь зносу та
інше, а також перелік продуктів або речей, вилучених і зданих на зберігання.
Акт підписується членами комісії і оголо­шується під розписку адресату.

Виявлені в посилках, бандеролях чи листах гроші
зарахову­ються на особовий рахунок особи, якій вони призначені, а цінні речі і
предмети здаються на зберігання. Гроші та цінні речі, одер­жані шляхом обману
або джерело яких не встановлено, переда­ються в дохід держави за мотивованою
постановою начальника слідчого ізолятора, санкціонованою прокурором, про що
повідом­ляється адресату.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+