Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Огляд місця події


2. Огляд місця події

Одним із найскладніших видів огляду є огляд
місця події. Під місцем події розуміється приміщення або місцевість, де вчинено
злочин або де є матеріальні сліди, пов’язані з подією злочину. Місце злочину і місце
події – поняття, які не завжди співпадають: місце події – поняття більш широке; місце злочину – це місце безпосереднього вчинення злочинного наміру, яке
спричинило певні матеріальні зміни (наявність слідів злому, взуття, крові та ін.).

Огляд місця подіїце невідкладна слідча (розшукова) дія, спрямована на встановлення,
фіксацію і дослідження обстановки місця події, слідів злочину і злочинця та інших
фактичних даних, що дозволяють в сукупності з іншими
доказами зробити висновок про механізм події та
інші обставини розслідуваної події.

Невідкладність огляду місця події пояснюється
необхідністю отримання інформації про обставини події у первісному, незміненому
стані, оскільки будь-яке зволікання спричиняє втрату речових доказів, зміну слідової
картини, а також необхідністю оперативного отримання інформації з метою організації
розшуку злочинця, а також інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття
злочину.

Загальна задача огляду місця події полягає у встановленні механізму
події в деталях, тобто у відповіді на питання, що відбулося на цьому місці.

Ця загальна задача розбивається на ряд окремих:

 • вивчення і фіксація обстановки місця
  події;
 • встановлення характеру
  впливу злочинця на навколишнє середовище;
 • виявлення, фіксація і вилучення слідівзлочину і злочинця;
 • виявлення злочинця і мотивів злочину;
 • встановлення причин і умов,
  що сприяли злочину;
 • одержання необхідних даних для наступних
  слідчих (розшукових) дій.

Огляд місця події можна поділити на три етапи: підготовчий, робочий і заключний.

1. Підготовчий етап огляду місця події. Він починаєтьсяз моменту
прийняття слідчим рішення про проведення огляду. Прийнявши таке рішення, слідчий, прокурор повинен:

 1. забезпечити охорону місця події
  до свого прибуття, тобто не
  допустити до нього сторонніх осіб і
  забезпечити збереження і недоторканність обстановки і слідів злочину;
 2. вжити заходів до запобігання або ослаблення шкідливих
  наслідків злочину (наприклад, розпорядитися про
  посилення заходів для ліквідації пожежі);
 3. забезпечити до моменту свого прибуття
  присутність поблизу від місця події
  осіб, що можуть дати необхідну інформацію: очевидців
  злочину, якщо вони відомі, і інших свідків, наприклад,
  особи, яка виявила сліди злочину;
 4. попередньо визначити, яких спеціалістів
  варто залучити до участі в огляді, забезпечити їх прибуття;
 5. внести пропозиції про склад слідчо-оперативної групи, що виїжджає на місце огляду;
 6. перевірити готовність технічних засобів огляду.

З моменту прибуття слідчого,
прокурора на місце події починається другий період підготовчого етапу. Безпосередньому
огляду передують:

 1. вжиття заходів для надання
  необхідної медичної допомоги потерпілим, якщо вона не була надана;
 2. видалення з місця події всіх сторонніх
  осіб;
 3. залучення, при необхідності, до участі
  в огляді понятих і остаточне визначення кола інших учасників огляду. Інструктаж
  учасників огляду про їх права і обов’язки;
 4. збирання шляхом опитування попередніхвідомостей, які повинні бути враховані
  при огляді, встановлення, які зміни, ким і з якою метою були зроблені на
  місці події;
 5. проведення інших невідкладних
  дій і вживання заходів, спрямованих на поліпшення
  умов огляду (забезпечення штучного освітлення й
  ін.).

Як на цьому, так і на наступних
етапах паралельно з оглядом здійснюються необхідні
пошукові заходи, наприклад переслідування злочинця, застосування службово-розшукової
собаки.

2. Робочий етап огляду місця події. Він складається з загального і детального
огляду. Загальний огляд починається з огляду місця події з метою орієнтування; визначення кордонів
огляду; вирішення питання про вихідну точку і спосіб
огляду, тобто визначення його послідовності; вибору позиції для орієнтуючої і оглядової
фотозйомки. Потім слідчий разом з іншими учасниками
огляду з’ясовує, які об’єкти знаходяться на місці
події, досліджує весь комплекс питань, що відносяться до його обстановки, визначає взаємне розташування і взаємозв’язок елементів
цієї обстановки, вивчає їх зовнішній вигляд, стан і з максимально необхідними і можливими
в даних умовах подробицями фіксує все виявлене за допомогою фотозйомки, складання схем, планів і креслень,
а також необхідних заміток для майбутнього протоколу огляду.

По закінченню загального слідчий переходить до детального огляду, під час якого:

 1. об’єкти ретельно і детально оглядаються
  (з цією метою вони можуть зрушуватися
  з місця, перевертатися і т.п.);
 2. приймаються всі доступні заходи до розшуку
  і виявлення на самому місці події і на окремих
  об’єктах слідів злочину і злочинця;
 3. відбираються об’єкти зі слідами на них, піддаються вилученню сліди з тих об’єктів, які самі не можуть бути вилучені, а якщо це неможливо,
  з них знімаються копії;
 4. фіксуються негативні ознаки стану предметів;
 5. перевіряються дані загального огляду;
 6. проводиться вузлова і детальна
  фотозйомки.

У криміналістиці застосовуються три
основних способи (прийоми, методи) огляду місця події
: концентричний, ексцентричний
і
фронтальний.

При концентричному способі огляд ведеться
по спіралі від периферії до
центра місця події, під яким, зазвичай,
розуміється найважливіший об’єкт (труп, зламаний
сейф і т.п.) або умовне місце. Ексцентричний спосіб полягає в тому, що огляд ведеться
по спіралі від центра місця події до його периферії.
Фронтальний спосіб являє собою лінійний огляд площ від одного з кордонів, прийнятого за
вихідний, до іншого.

Постійного правила застосування того або іншого способу
огляду не існує, і питання вирішується виходячи з конкретних обставин справи. Так,
огляд приміщення рекомендується проводити концентричним способом; огляд відкритої
місцевості звичайно проводять від центра до периферії, тому що іноді
важко на початку огляду визначити кордони місця
події, або способом фронтального огляду, коли територія
велика і її можна розбити на смуги.

3. Заключний етап огляду місця події. Закінчивши дослідження
об’єктів на місці події, слідчий, прокурор переходить до заключного етапу огляду:

 1. складає протокол огляду і
  необхідні плани, схеми та креслення;
 2. при необхідності робить дактилоскопірування
  трупа і відправляє в морг;
 3. упаковує об’єкти, вилучені з місця події;
 4. вживає заходів до збереження тих що мають доказове значення об’єктів, які вилучити неможливо або недоцільно;
 5. вживає заходів по заявам, що надійшли від
  учасників огляду й інших осіб.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ