Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Огляд трупа


3. Огляд трупа

З оглядом трупа на місці
події слідчому приходиться стикатися при проведенні розслідування
різних категорій злочинів (бандитизм, вбивство, пожежі і т.п.). Труп людини є центральним об’єктом місця події. Огляд трупа повинен проводитися безпосередньо
на місці його виявлення, тому що в іншому випадку порушується зв’язок між елементами
місця події, обстановкою, в якій він був виявлений, і позою трупа, трупними явищами
й іншими ознаками.

Огляд трупа слідчим, прокурором проводить
за обов’язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо
залучити судово-медичного експерта (ч. 1 ст. 238 КПК України).

Після огляду труп підлягає обов’язковомунаправленню для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті
(ч. 3 ст. 238 КПК України).

Огляд трупа складається з двох стадій – загального і детального огляду трупа.
Хід і результати огляду трупа можуть
відбиватися у протоколі огляду місця події.

При огляді трупа обов’язково досліджуються:

1. Поза трупа і його положення на місці
події. Загальний огляд трупа починається з фіксації місця його знаходження, положення, загального вигляду і пози трупа, тобто розташування його частин відносно одна одної.

Положення трупа описується
щодо найближчих нерухомих об’єктів – входу, вікон, стін, полотна залізниці, дерев
і ін.

2. Зовнішній вигляд одягу трупа, що відіграє
істотну роль для встановлення механізму події.

3. Знаряддя заподіяння смерті оглядаються
в процесі огляду трупа лише у випадках
коли вони механічно з’єднано з трупом (петля на шиї трупа,
кинджал, що стирчить із грудей трупа тощо). Воно
оглядається до роздягання трупа й огляду одягу,
для того щоб при цих діях розташування і стан знаряддя не були порушені. Зберігати вузли рекомендується,
розрізаючи з цією метою матеріал петлі у віддаленому від вузла місці.

4. Далі варто оглянути ложе трупа. З цією метою його варто підняти і віднести вбік. Труп не можна волочити
або перевертати, тому що предмети, які знаходяться під ним, можуть мати істотне значення для справи і дозволять
зробити висновок про переміщення трупа і зміну
його пози.

Про переміщення трупа на місці події (зміни
його пози) можуть свідчити насамперед
розташування і характер трупних плям. Трупні плями
можуть зникати й утворюватися на інших частинах трупа тільки протягом перших 6-8
годин після смерті. Після закінчення 10-12 годин трупні плями вже не зникають, а лише частково зміщаються, до
кінця ж першої доби після смерті вони вже не змінюють свого розташування. Предмети, на яких лежить труп, відбиваються на ньому у вигляді блідих плям або рельєфних слідів у результаті здавлювання судин. Необхідно також уважно досліджувати ложе трупа, тобто поверхню підлоги, ґрунту, предметів,
на якій він лежить, і зіставити виявлені на шкірі трупа відбитки з цими предметами. У тому випадку, якщо між формою знайдених
на ложі предметів і обрисами слідів на трупі маються розходження, це може свідчити
про його переміщення.

5. Після зовнішнього огляду трупа його
роздягають. Кожна частина одягу оглядається окремо й у сукупності
з іншими частинами.
При огляді одягу з’ясовується: чи відповідає вона розмірам трупа, чи всі частини одягу в наявності, які предмети
знаходяться в кишенях і інших частинах одягу, які помарки і плями маються на ній (розміри і розташування цих плям,
ступінь просоченості тканини, колір плям, вологість), ушкодження (характер ушкоджень, їх розмір,
форма, специфічні ознаки, що вказують на походження), є чи на одязі мітки і які саме, чи має одяг запах, відповідність
якості верхнього і нижнього одягу.

6. Тіло трупа оглядається в тій послідовності,
що є найбільш
доцільною. Встановлюються стать, вік,
зріст, колір волосся,
очей померлого; характер, ступінь і локалізація
трупних явищ і ушкоджень (їх походження визначається лише при судово-медичному дослідженні трупа); стан зубного апарата, наявність
виділень і т.п. Необхідно зіставляти ушкодження на тілі й одязі з погляду їх відповідності.

7. Предмети, виявлені в кишенях та інших
частинах одягу трупа, можуть бути оглянуті як разом
з одягом, так і після огляду тіла; при цьому фіксуються
характер, розміри, форма предметів, їх стан і розташування на трупі.

У випадках, коли особа потерпілого не встановлена,
по закінченні огляду труп обов’язково дактилоскопіюється
і потім, після надання трупу прижиттєвого вигляду (“туалет” трупа), фотографується за правилами сигналетичної
(впізнавальної) зйомки.

Якщо виникає необхідність повторно оглянути
труп після його поховання
або провести судово-медичну експертизу, проводиться ексгумація, тобто вилучення
трупа з місця його поховання. Про проведення ексгумації
прокурор виносить постанову. Ексгумація проводиться за присутності судово-медичного експерта. Спочатку фіксується
загальний вигляд місця поховання і труни, потім оглядається труп, що знаходиться в ній і його одяг. При цьому важливо, щоб у протоколі знайшли відображення ті фактичні дані,
що дозволяють зробити висновок про особу людини, чий труп був ексгумований.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ