Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття, завдання, види і об’єкти пред’явлення для впізнання


Поняття, завдання, види і об’єкти
пред’явлення для впізнання

Пред’явлення для впізнання (ст. 228-230) – слідча дія,
що полягає у пред’явленні особі будь-якого об’єкта з метою його ототожнення або
встановлення групової належності з об’єктом, який раніше спостерігався цією особою
у зв’язку з обставинами, що мають значення для розслідуваної справи.

Іншими словами, потреба у проведенні
цієї слідчої дії виникає тоді, коли необхідно встановити, чи є людина або певний
об’єкт тими, яких свого часу бачила особа з огляду на факти, що мають зв’язок із
розслідуваним злочином і щодо яких вона давала попередні показання.

Наприклад, потерпілий, даючи показання
про злочин і нападника, повідомляє, що запам’ятав злочинця, називає його зовнішні
ознаки і властивості та заявляє про можливість упізнати цю особу.

Отже, метою розглядуваної слідчої
дії є встановлення, чи був упізнаваний об’єкт тим, кого, впізнаючи, особа раніше
спостерігала у зв’язку з розслідуваною подією.

Безпосередніми завданнями пред’явлення для впізнання
може бути встановлення:

1) чи цю людину раніше, за обставин,
які є важливими для слідства, бачив свідок (потерпілий, підозрюваний, обвинувачений);

2) чи належать особі, яка впізнає,
пред’явлені їй об’єкти (речі, предмети, знаряддя злочину) або чи бачила вона їх
раніше за певних умов;

3) кому належить труп людини, особу
якої не встановлено.

Об’єктами, що пред’являються для впізнання, можуть бути будь-які об’єкти
матеріального світу, що становлять інтерес для слідчого та допускають їх пред’явлення
для впізнання суб’єкта з дотриманням процесуальних вимог.

Такими об’єктами можуть бути:

A. Особи: свідки, потерпілі, підозрювані,
обвинувачені, підсудні.

Б. Трупи людей, тварин.

B. Предмети.

Г. Документи.

Д. Ділянки місцевості.

Е. Приміщення.

Процес впізнавання має дві стадії:

1. Формування образу – стадія сприйняття
та пізнання образу предмета чи особи.

2. Впізнавання – відтворення в натурі
групи об’єктів, оживлення в пам’яті раніше сприйнятого об’єкта і вирішення питання
про тотожність чи нетотожність (відмінність).

Процес формування показань упізнаючої
особи, своєю чергою, складається з таких етапів:

 • сприйняття об’єкта за допомогою
  органів чуття,
 • запам’ятовування і збереження (забування)
  в пам’яті сприйнятої інформації,
 • відтворення уявного образу в пам’яті
  та передача інформації про нього,
 • впізнання (ототожнення чи навпаки)
  об’єкта.

Класифікація пред’явлення для впізнання
на види здійснюється за багатьма критеріями
:

Залежно від суб’єкта впізнавання –
пред ‘явлення для впізнання:

а) свідком;

б) підозрюваним;

в) обвинуваченим;

г) потерпілим;

д) підсудним.

За формою проведення впізнавання:

а) пред’явлення об’єкта в натурі (безпосереднє
впізнавання);

б) у режимі відеоконференції при трансляції
з іншого приміщення (дистанційне досудове розслідування) (ст. 232 КПК);

в) пред’явлення об’єкта, зображеного
чи іншим способом зафіксованого на фотографії, кіно-, відеострічці чи аудіокасеті
(опосередковане впізнавання).

За кількістю проведення дослідних
дій щодо одного й того ж об’єкта впізнання:

а) первинне (тобто основне),

б) повторне. Допускається лише у випадках:

 • коли спершу проводили пред’явлення
  для впізнання об’єкта за фотографіями тощо (тобто не в натурі);
 • коли впізнавач після безрезультатного
  проведення слідчої дії заявляє, що насправді впізнав об’єкт, але з тих чи інших
  причин злякався сказати про це;
 • коли на момент проведення пред’явлення
  для впізнання у суб’єкта впізнавання був тимчасовий дефект зору (слуху) або умови,
  за яких проводилася слідча дія, не дозволили йому належно розглянути (почути тощо)
  пред’явлені об’єкти.

За кількістю осіб, які одночасно впізнають
об’єкт:

а) одностороннє впізнавання;

б) зустрічне впізнавання (про цей
різновид ще йтиме мова згодом).

Залежмо від рецепторів органів чуття,
якими, власне, здійснюється впізнавання:

а) на слух, тобто за голосом;

б) з використанням інших органів чуття:
на дотик, на нюх, на смак (дегустування);

– в інший спосіб.

Можливо, в літературі ви знайдете
ще й інші класифікації (поділ за іншими класифікаційними рубриками), але й названого,
як вилається, достатньо, щоб зауважити на багатогранність розглядуваної слідчої
дії.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+