Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Обставини, що підлягають встановленню у справах про вбивства


Обставини,
що підлягають встановленню у справах про вбивства

Відповідно з нового
КПК (Стаття 91, Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні),
кримінальному провадженні загалом підлягають доказуванню:

1) подія кримінального
правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета
вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір
шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які
впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують
особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну
відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що
є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

У процесі розслідування
вбивств необхідно з’ясувати низку обставин, що сприяють встановленню істини
. До них належать:

1) безпосередня
причина смерті;

2) що мало місце
— насильницьке заподіяння смерті чи смерть сталася з інших причин (нещасний випадок,
хвороба);

3) в який спосіб,
за допомогою яких знарядь вчинено вбивство;

4) час настання
смерті (має важливе значення для встановлення багатьох обставин, зокрема часу вчинення
злочину, визначення кола можливих свідків, організації оперативно-розшукових заходів,
пов’ язаних з пошуком злочинця, та ін.);

5) місце вчинення
вбивства;

6) обставини, за
яких вчинено вбивство;

7) особа жертви
(може бути встановлена у разі виявлення документів, які посвідчують особу, а також
пред’явлення для впізнання особам, котрі першими виявили потерпілого, або тим, які
проживають поруч з місцем події; особа жертви може бути встановлена шляхом звернення
до криміналістичних обліків, зокрема до дактилоскопічного та обліку осіб, які зникли
безвісти);

8) співучасники
вбивства і роль кожного з них у вчиненні злочину;

9) особа вбивці
(може бути встановлена шляхом опитування свідків, складання суб’єктивного портрета,
його показу по телебаченню);

10) мотиви вбивства
(помста, користь, ревнощі, бажання усунути конкурента, «розборки» організованих
злочинних груп);

11) обставини,
що сприяли вбивству (умисному чи з необережності), заходи, яких треба вжити для
попередження таких злочинів.

Перелічені обставини
є основними питаннями при розслідуванні вбивств, але не вичерпують їх.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+