Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню у справах про зґвалтування


Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню у справах про зґвалтування,
типові слідчі ситуації та версії

При розслідуванні
справ про зґвалтування необхідно встановити таке:

 • наявність самої
  події злочину;
 • особу, яка вчинила
  зґвалтування;
 • винність особи
  у цьому злочині;
 • обставини, що
  визначають характер та ступінь відповідальності;
 • причини та умови,
  що сприяли зґвалтуванню.

Перш за все слід
з’ясувати, чи був статевий акт здійснений всупереч волі потерпілої (чи застосовував
злочинець фізичне або психічне насильство) або був використаний її безпорадний стан,
що виявилося у фізичній дбо психічній безпорадності потерпілої. Після встановлення
факту зґвалтування слідчий з’ясовує такі обставини:

 1. у чому саме виявилося
  фізичне насильство (заламування рук, вдавлення шиї, спричинення тілесних ушкоджень,
  больові прийоми тощо);
 2. форму та зміст
  погрози;
 3. чим був обумовлений
  безпорадний стан потерпілої, у чому це конкретно виявилось (фізичні вади, розлад
  нервової системи, інший хворобливий або непритомний стан).

Встановлюючи,
за допомогою яких насильницьких дій здійснено зґвалтування, слідчий з’ясовує, чи
був реальним опір, що вчинила потерпіла, а також уточнює час, місце і обставини
вчинення злочину. Точне встановлення часу вчинення зґвалтування дозволяє не тільки
перевірити свідчення потерпілої та підозрюваного (обвинуваченого), який може заявити
про своє алібі, а й виявити свідків злочину. На місці вчинення зґвалтування часто
можуть бути виявлені сліди та інші важливі доказі по справі: предмети туалету як
потерпілої, так і злочинця, інші речові докази, сліди опору з боку потерпілої.

Так, при огляді
за участю потерпілої місця вчинення зґвалтування в одному випадку було знайдено
шматок матеріалу від її плаття, бант, а в іншому — постійний залізничний квиток,
в якому було вказано прізвище. Під час подальшого розслідування було встановлено,
що цей квиток належав злочинцю і випав з кишені його піджака під час боротьби з
потерпілою.

Важливе значення
має з’ясування обставин зґвалтування
. Підлягають з’ясування усі деталі перебігу злочину: місце зустрічі, шлях та спосіб прямування
до місця події, зміст розмови до події і після неї, дії злочинця тощо. До обставин,
які потребують з’ясування, належить поведінка потерпілої особи. Під час розслідування
необхідно встановити об’єктивні критерії її поведінки, оскільки суд враховує це
при призначенні міри покарання. Підлягають встановленню також обставини, що пом’якшують
або обтяжують відповідальність винних, які повинні враховуватися у справах про зґвалтування.

Найбільш типовими
версіями при розслідуванні справ про зґвалтування є
:

1) мало місце
зґвалтування з використанням фізичного або психічного насильства або погрози його
використання;

2) статевий акт
був при добровільній згоді заявниці;

3) заява про
зґвалтування є неправдивим повідомленням про вчинення злочину;

4) мало місце
задоволення статевої пристрасті неприродним способом;

5) злочин не
був закінчений (потерпіла зуміла захиститися), була лише спроба зґвалтування.

Слід також побудувати
і перевірити версії про вчинення зґвалтування однією особою або групою осіб, причому
обов’язково щодо конкретних підозрюваних, якщо їх декілька. Основні версії, які
повинні бути старанно перевірені щодо суб’єкта даного злочину, такі:

1) зґвалтування
вчинено особою, на яку вказала потерпіла;

2) потерпіла
помиляється щодо особи, яка вчинила зґвалтування, або умисно вказує на іншу особу;

3) потерпіла
обмовляє конкретну особу.

Якщо особа, що
вчинила зґвалтування, не відома потерпілій, то перш за все висуваються версії щодо
встановлення цієї особи
, які в основному зводяться до збирання даних про неї. Для
встановлення особи злочинця можуть бути вивчені аналогічні нерозкриті злочини, що
іноді дозволяє доповнити перелік ознак, прикмет невідомого насильника та судити
про те, що ці злочини вчинені однією особою.

Так, при розслідуванні
справи, порушеної за фактом зґвалтування та вбивства потерпілої, були витребувані
та вивчені усі нерозкриті справи про аналогічні злочини, з яких шість були схожі
за способом вчинення. Потерпілі по цих справах давали різні свідчення про зріст,
вік, одяг злочинця. З метою оцінки правильності отриманих свідчень слідчий перевірив
шляхом експерименту здатність потерпілих запам’ятовувати прикмети особи з урахуванням
конкретної обстановки події. З’ясувалося, що одна з потерпілих, жінка низького зросту,
усіх, хто був вище за неї, вважала людьми високого зросту, друга в момент нападу
перебувала на пагорбі, а злочинець — у лощині, і тому вона його сприйняла як людину
низького зросту. З урахуванням цих даних були встановлені справжні прикмети злочинця,
що вчинив усі названі злочини.

З метою встановлення
особи, на яку вказує потерпіла як на ґвалтівника, іноді слід звертатися до громадськості,
оголошуючи його прикмети. Перевірка версій повинна проводитися у взаємодії з працівниками
кримінального розшуку, що дає позитивні результати при встановленні особи злочинця.
У випадках, коли злочинець встановлений або відомий заявниці, перш за все висувається
та перевіряється версія потерпілої щодо обставин зґвалтування, а потім версія щодо
цього підозрюваного

Слід враховувати,
що поведінка підозрюваного з метою свого захисту може бути різноманітною. В одних
випадках підозрюваний повністю заперечує факт статевих зносин із заявницею або вказує
на своє алібі, у інших — не заперечуючи факту статевих зносин, він посилається на
те, що це сталося за згодою потерпілої. Повинна бути відпрацьована також версія
й про те, що недостатньо активний опір з боку потерпілої особи міг бути сприйнятий
підозрюваним як удаваний.

При перевірці
версії про причетність до зґвалтування конкретної особи перш за все повинні бути
виконані такі слідчі дії, як допит підозрюваного та пред’явлення його для впізнання
. Необхідно перевірити
алібі, якщо воно заявлено підозрюваним. Передусім має бути з’ясований факт перебування
підозрюваного на місці події, і з цією метою перевірено: чи саме підозрюваний залишив
сліди, виявлені на місці події, на одязі та на тілі потерпілої; чи йому належать
речі або їх частини, виявлені на місці події; чи знаходяться у підозрюваного речі,
які бачила у насильника потерпіла (слід зробити обшук, встановити і допитати свідків,
у разі необхідності зробити запити до камер схову, ломбардів, комісійних магазинів,
хімчисток, пралень); чи немає на підозрюваному слідів, які свідчать про його перебування
на місці події; чи немає у підозрюваного речей, що належать потерпілій.

Одночасно перевіряється
версія підозрюваного про здійснення ним статевого акту за добровільною згодою потерпілої.

Далі встановлюється,
чи застосував підозрюваний насильство, для чого необхідно перевірити, чи немає на
його одязі та на ньому самому слідів боротьби. З цією метою проводиться освідування
та огляд одягу, а у разі необхідності призначаються відповідно судово-медична, криміналістичні
або інші види експертиз.

При перевірці
версії про погрозу насильства та його застосування
необхідно встановити,
яким способом і як довго чинила опір потерпіла, якими були її поведінка та стан
після статевого акту, характер та локалізація ушкоджень на одязі та тілі підозрюваного
і потерпілої. Аналогічним чином перевіряється версія про те, що недостатньо активний
опір з боку потерпілої міг бути сприйнятий як удаваний, а не як реальний. З метою
перевірки цієї версії необхідно встановити, чи давала сама обстановка підставу розраховувати
на допомогу з боку перехожих, інших осіб або чекати такої допомоги було марно (поле,
ліс, віддаленість від населених пунктів). При перевірці цієї версії слід з’ясувати,
чи вчинив підозрюваний дії, спрямовані на створення у потерпілої уявлення про реальність
погрози, яке було у нього знаряддя, котрим він погрожував, де воно знаходиться.

При перевірці
версії про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину
в плані розслідування
слід передбачити вивчення та встановлення таких обставин:

1) як стало відомо
про зґвалтування: ким і з чиєї ініціативи, коли, чи добровільно подана заява, за
яких обставин стало відомо про самий факт зґвалтування (іноді з’ясування цих обставин
дозволяє дійти висновку про добровільні статеві зносини);

2) чи дозволяли
об’єктивні умови вчинити зґвалтування (обстановка вчинення злочину, погодні умови
та інші чинники іноді можуть вказувати на неправдивість заяви);

3) чи є на тілі
потерпілої та її одязі сліди насильства: синці, садна та інші ушкодження;

4) в яких стосунках
перебувала заявниця з підозрюваним до події злочину (чи іншої події) (особисті,
службові,
сімейні, майнові
або інші стосунки, які могли стати підставою для завідомо неправдивого повідомлення
про вчинення злочину).

Крім вказаних
обставин, при перевірці цієї версії залежно від конкретних умов можуть з’ясовуватися
й інші питання, які сприяють встановленню істини по справі.

Визначивши обставини, які підлягають з’ясуванню, слід розпочати
проведення першочергових слідчих
дій та оперативно-розшукових заходів. Перелік слідчих дій
має ситуаційний характер і визначається типовими слідчими ситуаціями.

Найбільш типові
слідчі ситуації по цих справах такі
:

а) потерпіла
знайома з насильником (зустрічалася з ним, знає його в обличчя);

б) потерпіла
не знайома з насильником, але запам’ятала його зовнішність і зможе його упізнати;

в) потерпіла
не знайома з насильником і внаслідок раптовості нападу або вжитих ним заходів маскування
не запам’ятала його зовнішності і розпізнати його не зможе;

г) у разі зґвалтування
групою осіб потерпіла знає одного з учасників злочину, а інших — ні;

ґ) один з учасників
зґвалтування, вчиненого групою осіб, залишившись віч-на-віч з потерпілою, відмовився
від вчинення злочину, виявив почуття жалості, турбування, намагався надати допомогу;

д) потерпіла
добровільно погодилась на статеву близькість зі знайомим, але він, скориставшись
цим, привів її туди, де чекала група осіб, які й вчинили групове зґвалтування.

Початок розслідування
ситуаційно залежить від фактору попередніх стосунків між потерпілою та насильником.
Якщо особа, про яку йдеться в заяві потерпілої, знайома їй, то необхідні слідчі
дії спрямовані на встановлення того, чи здійснила дана особа цей злочин. Якщо ґвалтівник
потерпілій не знайомий, то перш за все потрібні такі слідчі дії, які сприятимуть
встановленню його особи
.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+