Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Класифікація і криміналістична характеристика контрабанди


Класифікація і криміналістична характеристика контрабанди

Розподіл на типи контрабанди
здійснюють:

в залежності від виду контрабандного
товару
— н-д.,контрабанда отруйних,сильнодіючих,радіоактивних чи вибухових речовин,зброя
та набої;

в залежності від способу контрабанди;

в залежності від вартості
контрабандних товарів
;

в залежності від розмірів
контрабандних товарів
— товари, що можуть бути переміщені одним індивідом, наприклад, дорогоцінне каміння,
художні цінності тощо, а великогабаритні товари, — наприклад, великі об’єкти культурної
цінності;

– в залежності від рівня соціальної
організації
 
— розподіляється на велику контрабанду і дрібну контрабанду товарів:

– велика
контрабанда товарів — означає переміщення великих кількостей товарів, що надалі
будуть продані за кордоном з метою одержання прибутку;

– дрібна
контрабанда товарів — термін застосовується до окремих індивідів, що перетинають
кордон з метою продати товар по більш високій ціні.

Криміналістична характеристика контрабанди становить собою
систему взаємозалежних узагальнених даних про найбільш характерні ознаки способу,
механізму, обстановки протиправних дій та їхніх наслідків, об’єкти, що взаємодіють
у процесі здійснення контрабанди, особливості особистості винного, час і місце,
типові матеріальні та ідеальні сліди, а також інші аспекти цього злочину, відомості
про які мають практичне значення для вирішення завдань боротьби з контрабандою.

В основі елементів криміналістичної
характеристики контрабанди лежать об’єктивні процеси здійснення і приховання цього
злочину, що визначають закономірності відображення його ознак у реальній дійсності.

Найбільш типовими елементами
криміналістичної характеристики контрабанди є:

1) узагальнені дані про спосіб
незаконного переміщення товарів через митний кордон України;

2) узагальнені дані про предмет
злочинного посягання;

3) відомості про типові особистісні
характеристики злочинців;

4) типові сліди контрабанди;

5) типові відомості про обстановку
вчинення контрабанди.

Допит свідків звичайно дає можливість отримати
інформацію про ймовірного злочинця, його індивідуальні ознаки, про інших свідків
контрабанди. Ця інформація повинна негайно передаватися органу, що розшукує контрабандиста.

Якщо всі слідчі дії та оперативно-розшукові
заходи, що можливі для здійснення за відсутності підозрюваного, будуть виконані,
а контрабандист залишиться невиявленим, досудове слідство в законному порядку зупиняється,
за правилами ст. 207 КПК України.

З установленням контрабандиста
провадяться його затримання, огляд і особистий обшук, допит як підозрюваного та
інші слідчі дії. Тоді розглянута слідча ситуація трансформується в одну з різновидів
першої.

У практиці розслідування справ
про контрабанду трапляються змішані ситуації, що поєднують елементи розглянутих
вище типових ситуацій. Слідчий, звичайно, завжди повинний враховувати конкретні
обставини. Після з’ясування реальної слідчої ситуації успіх розслідування значною
мірою залежить від тісної взаємодії слідчого з оперативними підрозділами митних
та інших правоохоронних органів, зокрема й за межами України.

Призначення й проведення судової
експертизи 
у кримінальних справах про контрабанду є завжди необхідними. Вона дозволить установити,
які саме об’єкти переміщалися через митний кордон України, які їхні якісні та кількісні
характеристики. У таких справах можливі криміналістичні, товарознавчі, економічні,
бухгалтерські, металознавчі, хімічні, сертифікаційні, технологічні, екологічні,
мистецтвознавчі, фізичні, гемологічні (експертиза дорогоцінних металів), судово-медичні,
судово-психіатричній та інші види експертиз.

Одержання зразків, необхідних
для проведення судових експертиз, варто доручати фахівцеві. Об’єкти дослідження
разом із зразками спрямовуються на експертизу, а сумнівні документи супроводжуються
зразками справжніх бланків, печаток, штампів. Скеровуються і результати попередньої
перевірки об’єктів, зокрема за існуючими обліками.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+