Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Рахункова палата (Палата Аудиторів)


6. Рахункова палата (Палата Аудиторів)

Останнім
інститутом у системі Євросоюзу є Рахункова
палата (Палата Аудиторів), створена в 1975 р. У її складі один представник від
кожної держави-учасниці, які призначаються Радою після консультації з Європарламентом.

Членами Рахункової палати можуть бути особи, які належали у своїх країнах до органів зовнішнього аудиту, або ті, хто має
спеціальну
кваліфікацію для цієї
посади. Термін призначення членів
Рахункової палати — 6 років із правом
переобрання на повторний строк.

Зі свого числа вони обирають Голову Рахункової Палати на
термін три роки. Голова може переобиратися на повторний строк.

При виконанні своїх обов’язків члени Рахункової палати не повинні
керуватися інструкціями будь-якого уря
ду чи будь-якого органу; вони також не можуть вести будь-яку іншу
діяльність, та є повністю незалежними у виконанні своїх обов’язків
.

На вимогу
Рахункової палати Суд ЄС може звільняти
окремих її членів, якщо вони не виконують свої посадові обов’язки або не
відповідають умовам зайняття своїх по
сад (ст. 247
Договору про заснування ЄС).

Основні
повноваження Рахункової палати охоплюють:

 • перевірки звітів про всі доходи та видатки ЄС;
 • розгляд звітів про всі доходи та
  видатки всіх органів ЄС;
 • підготовку щорічних звітів після закінчення кожного
  фінансового року;
 • підготовку спеціальних звітів щодо
  певних питань;
 • формулювання висновків на
  вимогу інститутів ЄС;
 • допомогу
  Європарламентові та Раді у здійсненні ними повноважень щодо контролю за
  виконанням бюджету ЄС.

Палата приймає
щорічний звіт, спеціальні звіти та висновки більшістю своїх членів які
публікуються у “Офіційному журналі Європейського Союзу”.

Рахункова палата
має право звертатися з позовом до
Суду ЄС у разі порушення її повноважень.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+