Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Логіка (Лекції)

Тема 1. Предмет і значення традиційної логіки. Мова логіки

1. Предмет і значення логіки. Історія логіки

2. Єдність чуттєвого пізнання й абстрактного мислення

3. Мислення й мова

4. Логічна форма. Основні форми та логічна семантика

Тема 2. Визначення поняття як початкової форми мислення. Види понять

1. Загальна характеристика поняття як форми мислення

2. Зміст і обсяг поняття

3. Види понять

Тема 3. Логічні відношення та операції над поняттями

1. Відношення між поняттями

2. Операції над поняттями

Тема 4. Логічна сутність судження. Прості судження

1. Структура простого судження

2. Класифікація категоричних суджень

3. Об’єднана класифікація суджень за кількістю та якістю

4. Розподіленість термінів у судженнях

5. Встановлення відношень між судженнями за правилами логічного квадрата

6. Класифікація суджень за основою модальності

Тема 5. Складні судження

1. Класифікація складних суджень

2. Умови істинності або хибності складних суджень

Тема 6. Основні риси правильного мислення і формально-логічні закони

1. Основні риси правильного мислення

2. Перший закон логіки – закон тотожності

3. Другий закон логіки – закон суперечності

4. Третій закон логіки – закон виключеного третього

5. Четвертий закон логіки – закон достатньої основи

Тема 7. Умовивід як складна форма мислення

1. Сутність, структура та види умовиводів

2. Дедуктивні умовиводи

2.1. Безпосередні дедуктивні умовиводи

2.2. Опосередковані дедуктивні умовиводи

3. Індуктивні умовиводи

4. Умовиводи за аналогією

Тема 8. Логічні основи теорії доведення

1. Сутність доведення

2. Структура доведення

3. Види доведення

4. Правила доведення

5. Основні помилки в доведенні

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+