Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Інформаційно-аналітичні технології і інформаційно-прогнозні технології


Інформаційно-аналітичні
технології і інформаційно-прогнозні технології: мета та особливості застосування

На сьогоднішній день жодна галузь людської діяльності не зазнала
такого розвитку, як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшити
ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні
десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз
уже важко уявити життя сучасної людини без них.

Інформаційно-аналітичні технології (ІАТ) – це сукупність методів
збору та обробки інформації про досліджувані процеси (соціальні, політичні, економічні,
внутрішньо і міждержавні т.п.), специфічних прийомах їх діагностики, аналізу та
синтезу, а також оцінки наслідків прийняття різних варіантів політичних рішень.

Інформаційно-прогнозні технології (ІПТ) представляють собою приватний
різновид ІАТ. Методологічні підходи ІАТ і ІПТ в принципі аналогічні, але якщо ІАТ
головним чином орієнтовані на ретроспективу, тобто на аналіз подій які вже відбулись,
то ІПТ дозволяють екстраполювати дані в майбутнє, отримані в результаті застосування
ІАТ.

Серед незаперечних переваг застосування обох варіантів технічної
підтримки досліджень внутрішньополітичних і міжнародних проблем, перш за все, слід
відзначити їх високі «здібності» при зборі та обробці інформації. Не менш важливим
є те, що технологія передбачає певне упорядкування діяльності дослідника і стимулює
предметність процесів осмислення різного виду інформаційних матеріалів. Крім того,
дані, підготовлені для діалогу в режимі «людина-машина»,
легше верифікуються і порівнюються з аналогічними даними, мають ряд демонстраційних
переваг перед слабо структурованими інформаційними масивами. Таким чином, інформаційні
технології (ІТ) виступають, перш за все, як спосіб вирішення практичних завдань,
при якому різко зростає операційний потенціал обробки даних.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+