Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Застосування когнітивного картування

Застосування когнітивного
картування для встановлення особливостей політичного мислення індивідуальних і групових
суб’єктів політичних відносин

У 70-ті роки XX ст. поряд з такими підходами, як аналіз політичних
біографій і складання психологічних портретів, значну популярність здобув порівняно
новий напрямок у вивченні особливостей індивідуального (рідше групового) політичного
мислення – когнітивне картування. Ця методика спрямована на аналіз того, як
той чи інший політичний діяч сприймає певну політичну проблему, і встановлення його
ймовірної реакції на розвиток ситуації.

Методика когнітивного картування з’явилась в рамках одного з
провідних напрямів сучасної психології – так званої когнітивної психології. Когнітивна
психологія концентрує свою увагу на особливостях організації, динаміки і формування
знань людини про навколишній його світі. Прихильники когнітивного підходу вважають,
що подібним шляхом можна пояснювати поведінку особистості в різних ситуаціях і що
когнітивне картування дозволяє з високим ступенем імовірності прогнозувати вибір,
що буде звершений політиком. Мова йде про пошук у структурі людського мислення пізнавальних
базових конструкцій, в рамках яких відбувається осмислення реальної інформації.
Іншими словами, аналітичний підхід з позицій когнітивного картування формулюється
переважно як пошук кореляції між лінгвістичними структурами тексту і структурами
змістовних уявлень його автора.

Когнітивне картування є апробованим і достатньо ефективним засобом
аналізу індивідуального і групового мислення в сфері сприйняття політичними лідерами
зовнішньополітичних ситуацій і процесів. Проте на сьогоднішній день ця методика
застосовується порівняно рідше, ніж контент-аналіз. Вона більш трудомістка в порівнянні
з контент-аналізом і не дозволяє проводити опрацювання за допомогою ЕОМ на початкових
стадіях дослідження. Методика когнітивного картування в застосуванні складніше підходів,
заснованих на логічному сортуванні образних і раціональних конструкцій у висловлюваннях
різноманітних політичних діячів (психологічне портретування).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+