Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Правила підготовки аналітичних висновків і практичних рекомендацій


Правила підготовки
аналітичних висновків і практичних рекомендацій

Висновки та рекомендації свідчать про кількість і якість проведеної
наукової роботи і одночасно є основами для впливу на реальну політичну ситуацію.
У підсумкових документах прикладних політичних досліджень висновки та рекомендації
найчастіше тісно взаємопов’язані. Крім того, до їх змісту пред’являється цілий ряд
вимог: актуальність, адекватність і доступність для розуміння.
По суті, цим вимогам повинні відповідати заключні розділи всіх наукових досліджень,
однак строгість їх дотримання в рамках прикладних розробок значно вище.

Враховуючи зростаюче число різних прикладних проектів з політичної
проблематики слід звернути особливу увагу на питання підготовки рекомендаційної
частини підсумкових документів. За своєю суттю, вони є висновками про шляхи адаптації
конкретних акторів до існуючих загроз з боку політичного середовища або про способи
адаптації політичного середовища до інтересів конкретного актора.

Формулюючи зміст рекомендацій, аналітик повинен співвідносити
пропоновані дії з тимчасовими і матеріальними ресурсами потенційних ініціаторів
внутрішньополітичних або зовнішньополітичний акцій. Бюджет, кадрове забезпечення,
технічна оснащеність часто вислизають з поля зору дослідників, вихованих у традиціях
академічної науки. Не завжди вдається належним чином враховувати і «людський вимір»
дистанції між ідеально спланованим рішенням і його адміністративним втіленням. Хоча
ступінь здійсненності наукових рекомендацій у сфері суспільних відносин завжди відносна,
найважливішим критерієм при їх розробці повинна незмінно виступати реалістичність
передбачуваних дій
.

Важливою умовою ефективності всіх видів підсумкових висновків
прикладних проектів є врахування фактора
часу
, що визначає етапи розвитку конкретної ситуації. Чіткого наукового вирішення,
до якого прагнули багато авторів прикладних емпіричних досліджень, в цьому плані
немає. Значно легше припустити параметри можливих подій, їх тип, майбутніх ініціаторів
і навіть наслідки для різних ланок політичної системи, ніж визначити момент майбутнього,
в який вони можуть відбутися.

Проте, при формулюванні підсумкових висновків аналітик повинен
постійно звертати увагу на тимчасові етапи, в рамках яких будуть розгортатися
передбачувані події. Зазвичай опорними в цьому сенсі поняттями виступають такі визначення,
як короткострокова (оперативна), середньострокова і довгострокова перспектива. Акцент на
довгострокові перспективи і прогнозах більш характерний для прикладних досліджень,
що проводяться переважно в наукових цілях, а аналіз короткострокових (оперативних)
і середньострокових перспектив відображає також безпосередні інтереси політичної
практики.

Крім тимчасових акцентів рекомендації за підсумками прикладних
проектів можуть включати і інші корисні уточнення. Можливості їх сприйняття і змістовної
верифікації помітно підвищуються, якщо даються пропозиції щодо ведення послідовної
і поетапної стратегії.

Реалістичність, чіткість і визначеність виступають найважливішими специфічними характеристиками змісту заключних висновків
і рекомендацій прикладних досліджень.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+