Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вибірка: формування, різновиди, особливості


Вибірка: формування, різновиди, особливості

Вибірка – безліч випадків (випробовуваних, об’єктів, подій, зразків), за допомогою певної процедури вибраних з генеральної сукупності для участі в дослідженні.

Характеристики вибірки:

Якісна характеристика вибірки – кого саме ми вибираємо і які способи побудови вибірки ми для цього використовуємо.

Кількісна характеристика вибірки – скільки випадків вибираємо, іншими словами обсяг вибірки.

Залежні і незалежні вибірки

При порівнянні двох (і більше) вибірок важливим параметром є їх залежність. Якщо можна встановити гомоморфну пару (тобто, коли одному випадку з вибірки X відповідає один і тільки один випадок з вибірки Y і навпаки) для кожного випадку в двох вибірках, такі вибірки називаються залежними.

Приклади залежних вибірок:

  • пари близнюків,
  • чоловіки і дружини
  • і т. п.

У разі, якщо такий взаємозв’язок між вибірками відсутній, то ці вибірки вважаються незалежними, наприклад:

  • чоловіки і жінки,
  • психологи і математики.

Відповідно, залежні вибірки завжди мають однаковий обсяг, а обсяг незалежних може відрізнятися.

Імовірнісні вибірки:

Проста повторна вибірка. Використання такої вибірки грунтується на припущенні, що кожен респондент з рівною часткою ймовірності може потрапити у вибірку. На основі списку генеральної сукупності складаються картки з номерами респондентів. Вони поміщаються в колоду, перемішуються і з них навмання виймається картка, записується номер, потім повертається назад. Далі процедура повторюється стільки разів, який обсяг вибірки нам необхідний. Мінус: повторення одиниць відбору.

Проста бесповторна вибірка. Процедура побудови вибірки така ж, тільки картки з номерами респондентів не повертаються назад у колоду.

Серійна (гніздова) вибірка. Одиниці відбору являють собою статистичні серії (сім’я, школа, бригада тощо). Відібрані елементи піддаються суцільного обстеження. Мінус: Можливість більшої однорідності, ніж у генеральній сукупності.

Районована вибірка. У разі неоднорідної генеральної сукупності рекомендується розділити її на однорідні частини. Групами районування можуть виступати природні утворення (наприклад, райони міста).

Неімовірнісні вибірки

Відбір в такій вибірці здійснюється не за принципами випадковості, а за суб’єктивними критеріями – доступності, типовості, рівного представництва і т.д.

Квотна вибірка – вибірка будується як модель, яка відтворює структуру генеральної сукупності у вигляді квот (пропорцій) досліджуваних ознак. Число елементів вибірки з різним поєднанням досліджуваних ознак визначається з таким розрахунком, щоб воно відповідало їх частці (пропорції) в генеральній сукупності.

Метод сніжної грудки. Вибірка будується наступним чином. У кожного респондента, просяться контакти його друзів, колег, знайомих, які підходили б під умови відбору і могли б взяти участь в дослідженні. Таким чином, вибірка формується за участю самих об’єктів дослідження. Метод часто застосовується, коли необхідно знайти і опитати важкодоступні групи респондентів (наприклад, респондентів, що мають високий дохід, респондентів, які належать до однієї професійної групи, респондентів, які мають будь-схожі хобі / захоплення і т.д.)

Стихійна вибірка – вибірка так званого «першого зустрічного». Часто використовується в теле-радіо-опитуваннях.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+