Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Види контент-аналізу. Побудова проблемного графа змісту інформаційного масиву і його нормативні рівні


Види контент-аналізу. Побудова проблемного графа змісту інформаційного масиву і його нормативні рівні

Контент-аналіз являє собою метод збору кількісних даних про досліджуване явище або процес для подальшої інтерпретації результатів з метою оцінки і прогнозування дій політичних акторів. Специфіка контент-аналізу дозволила дослідникам віднести його до «науково обгрунтованого методу читання між рядків».

Контент-аналіз відноситься до найбільш ранніх методів вивчення тексту.

У науковий обіг методика була введена в кінці 30-х років XX століття в США і довгий час використовувалася головним чином для дослідження текстів масової інформації з метою виявлення відмінностей в трактуваннях однієї і тієї ж події в різних ЗМІ, визначення привабливості політичних гасел і т.д. Класикою контент-аналізу прийнято вважати дослідження американського вченого Г. Лассуела, який вивчив пропагандистські матеріали періоду Другої Світової війни.

В даний час контент-аналіз широко застосовується в аналітичних дослідженнях у сфері бізнесу, політичної аналітики і практики, в інтересах силових структур. Контент-аналізу піддаються офіційні документи, книги, статті, оголошення, телевізійні виступи, кіно-і відеозаписи, фотографії, гасла, твори мистецтва. За допомогою даного методу можливо визначити переважні напрямки ЗМІ, рейтинг лідерів, фірм, організацій, виявити ставлення ЗМІ до певним діячам, подіям і так далі.

Види:

1. Кількісний і якісний контент-аналіз.

Кількісний контент-аналіз характеризується частотою появи у тексті певних характеристик.

Якісний контент-аналіз, орієнтований на облік поєднання якісних і кількісних показників, найбільш ефективний для виявлення явних чи прихованих цілей суб’єкта.

2. Ненаправлений і спрямований контент-аналіз

Ненаправлений пошук грунтується на гіпотезі, що деякі слова тексту,можуть бути репрезентативні по відношенню до всього тексту. Ці слова повинні часто зустрічатися в тексті і не носити функціонального характеру.

Спрямований кількісний контент-аналіз передбачає попереднє складання переліку понять, що конкретизують кожну окрему категорію.

В даний час дані методики практично не застосовуються самостійно, а служать базою для подальших етапів дослідження.

3.Фронтальний і рейдовий контент-аналіз

Фронтальний контент-аналіз орієнтований на складання максимально докладного уявлення про інформаційний потік в певний момент часу або протягом деякого періоду з метою виявлення динаміки, має прикладний характер.

Рейдовий аналіз орієнтований на вирішення приватних дослідницьких завдань.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+