Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Попередні операції


Попередні операції

Митному оформленню та митному контролю
передують попередні операції. Відповідно до ст. 93 МК України попередніми операціями
вважаються дії, що виконуються до початку митного оформлення товарів і транспортних
засобів. Вони покликані сприяти прискоренню митного оформлення товарів і транспортних
засобів, а також здійс­ненню передбачених митним законодавством митних процедур.

Умови та порядок застосування попередніх
операцій не залежать від країни походження товарів або країни їх відправлення. Попе­редні
операції залежать від митного режиму, форми декларування, мети перетину митного
кордону України та інших чинників. Якщо митне оформлення товарів і транспортних
засобів у повному обсязі відповідно до їх митного режиму здійснюється не в місці
пе­ретинання митного кордону, митному органу у пункті пропуску на митному кордоні
України подаються транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що містять
відомості про товари і транспортні засоби, достатні для прийняття рішення про можливість
їх пропу­скання через митний кордон України.

Під час ввезення товарів на митну
територію України декла­рант заздалегідь повідомляє відповідний митний орган про
намір ввезти ці товари. У разі вивезення товарів за межі митної тери­торії України
заздалегідь повідомляє відповідний митний орган про намір вивезти ці товари. Митний
орган визначає час і місце до­ставки зазначених товарів для здійснення митного контролю
та митного оформлення.

Після подання повідомлення декларант
зобов’язаний достави­ти товари та документи на них без будь-якої зміни їх стану
у ви­значене митним органом місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до
прибуття службових осіб митного органу.

Доставка товарів та документів на
них повинна бути здійснена в строк, визначений митним органом у межах звичайних
строків доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встано­вленого маршруту
та інших умов перевезення. Товари та транспортні засоби, якими вони перевозяться,
після прибуття у місце достав­ки розміщуються у зонах митного контролю.

У місці доставки товари і транспортні
засоби пред’являються, а документи на них передаються митному органу. Усі додаткові
витрати декларанта внаслідок дій чи обставин митними органами не відшкодовуються.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+