Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Взяття проб і зразків товарів


Взяття проб і зразків товарів

З метою здійснення митного контролю
та митного оформлення товарів митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням
керівника відповідного митного органу або його заступника можуть братися проби та
зразки зазначених товарів для дослідження (аналізу, експертизи).

Під зразком товару варто розуміти
одиницю продукції, що є тотожною по структурі, складу і властивостям усієї партії
товару. Під пробою розуміється оптимально необхідна частина зразка товару, тотожна
по складу і властивостям всьому об’єкту дослідження.

Взяття проб і зразків товарів для
проведення їх досліджень здійснюється вибірково митними органами в рамках процедур
митного контролю та митного оформлення. Метою досліджень зразків товарів та інших
предметів є встановлення їх виду та найменування при вирішенні питань класифікації
товарів згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Зразки відбираються у
разі виникнення сумнівів у правильності декларування товарів чи неподання до митних
органів необхідних для митного оформлення документів, пов’язаних з досягненням мети
досліджень зразків товарів та інших предметів.

Проби та зразки товарів беруться у
мінімальній кількості, що забезпечує можливість проведення їх дослідження (аналізу,
експертизи) за нормативами, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи.

Дослідження проб і зразків
здійснюється у необхідний для його проведення термін, який не повинен перевищувати
одного місяця з дня надходження проб і зразків до лабораторії, а також терміну зберігання
товару. Дослідження проб і зразків товарів, що швидко псуються, здійснюється негайно.

Декларанти зобов’язані сприяти посадовим
особам митних органів під час взяття проб та зразків товарів і здійснювати за свій
рахунок вантажні та інші необхідні операції. Окрема митна декларація на проби та
зразки товарів не подається за умови, що відомості про них будуть наведені в митній
декларації, яка подається щодо всіх товарів, які переміщуються через митний кордон
України.

Митні органи мають бути ознайомлені
з результатами проведених досліджень (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів,
що перебувають під митним контролем, взятих іншими органами державного контролю,
а також декларантами. Митним органам також повинні надаватися копії результатів
таких досліджень (аналізів, експертиз).

Рішення, прийняте митним
органом на підставі результатів проведеного лабораторного дослідження, доводиться
до відома власника вантажу.

Контрольні проби і зразки
опломбовуються (запечатуються) і зберігаються у лабораторії протягом двох місяців.
Протягом цього терміну власник вантажу має право оскаржити рішення митного органу
у судовому порядку.

Витрати по відбору проб
і зразків відносяться на осіб, що мають повноваження у відношенні товарів. Витрати
на проведення дослідження, несуть митні органи, крім випадків, коли дослідження
проводиться по ініціативі особи, що має повноваження щодо таких товарів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ