Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Гендерні конфлікти, насильство в сім’ї


Гендерні конфлікти,
насильство в сім’ї

Закріплення соціальних ролей за
певною статтю впливає на виникнення гендерних конфліктів.

Під гендерним стереотипом розуміють
культурно і соціально обумовлений набір уявлень (переконань, думок, суджень) про
якості, ознаки, норми поведінки, які властиві «справжнім» чоловікам і жінкам. Гендерні
стереотипи будуються за принципом «бінарної опозиції»: те, що приписується чоловікам,
заперечується за жінками. Одним і тим же діям, якостям та ознакам даються різні
оцінки в залежності від статі. Наприклад, сказати жінці, що у неї «чоловічий розум»
– це зробити комплімент; але сказати чоловікові, що у нього «жіночий характер» –
це означає образити його.

Вони являють собою взаємодію або
психологічний стан, в основі якого лежить суперечливе сприйняття гендерних цінностей,
відносин, ролей, що призводить до зіткнення інтересів і цілей. Відмінності в моделях
поведінки чоловіків і жінок можуть стати причинами внутрішньоособистісних, міжособистісних
і міжгрупових конфліктів. Так, дослідження чоловіків, що володіють зовнішніми ознаками
ідеалу чоловічої краси, встановили, що у них частіше з’являється тривожність, депресія,
зниження самооцінки і стрес, ніж у людей зі звичайною зовнішністю. Це приклад внутрішньоособистісного
конфлікту, який виникає через невідповідність індивідуальних типів характерів стандартним
очікуванням суспільства.

До міжособистісних можна віднести
конфлікти у сім’ї та на роботі. Вони викликаються потребою перерозподілу традиційних
жіночих і чоловічих ролей. Так, чоловіки, як правило, мають установки на традиційний
тип сімейних відносин, за якого жінка виконує більшу частину домашніх робіт, а чоловік,
якщо і допомагає дружині, то тільки виконуючи традиційні види «чоловічої роботи».
Жінки притримуюься переважно егалітарного принципу в розподілі ролей у сім’ї, коли
сімейні обов’язки поділяються порівну або в залежності від ситуації – коли хтось
один з подружжя має більше вільного часу, він і виконує хатні справи. Що стосується
роботи, то від жінок, що займають керівні посади очікують більше чуйності, співчуття
та м’якості, ніж від чоловіка. А в разі відсутності таких рис, оточення реагує більш
різко ніж у разі їх відсутності у чоловіка.

Гендерний міжгруповий конфлікт
передбачає боротьбу чоловіків та жінок як соціальних груп. Вони виникають у результаті
асиметрії між приватною та публічною сферами, коли до першої віднесена жінка, а
до другої чоловік. Такий стан речей викликав боротьбу жінок за свої права, що розпочалась
у кінці ХVIII ст.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+